Slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové 2015

 25 May
 Praha
  - - -
 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Jejím cílem je ocenit vynikající osobnosti, které navzdory svému handicapu pomáhají ostatním. Dvacátý první ročník Ceny Olgy Havlové se bude konat v pondělí 25. května 2015. Pravidla pro nominaci na Cenu budou zveřejněna na stránkách Nadace Olgy Havlové v lednu 2015: http://www.vdv.cz/projekty/cena-olgy-havlove/ Laureáta Ceny Olgy Havlové 2015 vybere porota pověřená správní radou Nadace Olgy Havlové těsně před slavností.

More Events In

 15 December, Thursday