Skulderkurs med Lyn Watson 8 og 9 juni

 08 June
 Oslo
  - - -
 Line Hagen
Kurset vil inneholde en kombinasjon av teori og praksis, og vil være lærerikt for både den erfarne og nyutdannede klinikeren. Foreleserne har skrevet ett 200 siders hefte med kursnotater og referanser som alle deltagerne vil få. Kurset inneholder blant annet: en anatomisk og biomekanisk gjennomgang av skulderfunksjon basert på nyeste forskning, funksjonell undersøkelse med fokus på Lyns systematiske prinsipper i forhold til skapula og glenohumeral korrigerende teknikker og utvalgte spesielle tester. Behandlingsdelen vil gjennomgå Lyns rehabiliteringsprinsipper, mobiliserende teknikker og tapeteknikker. Hele kurset har fokus på at kursdeltagerne har nye verktøy å ta med seg inn i den kliniske hverdagen forankret i kursholdernes mangeårige kliniske og evidensbaserte erfaring. Bio kursholdere: Lyn Watson er fra Melbourne, Australia. Hun er utdannet fysioterapeut, manuellterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi. Hun er i ferd med å avslutte sin doktorgrad på multi- direksjonell instabilitet. Som en av de aller fremste ekspertene på skulder i verden har hun utelukkende jobbet med denne pasientgruppen de siste 30 årene, både med mannen i gaten og profesjonelle idrettsutøvere. I tillegg til klinisk virksomhet og foredragsvirksomhet over hele verden så underviser hun masterstudenter ved både Melbourne University og La Trobe University. Hun har jevnlige publikasjoner blant annet i BJSM og Manual Therapy med sitt forskningsteam i Melbourne. Simon Balster er fysioterapeut og forsker og er en av kun 30 skulderspesialister i Oseania. Han har publisert en rekke studier blant annet med pioneren Gwen Jull. Han har jobbet sammen Lyn de siste 17 årene klinisk, med forskningsprosjekter og undervisning. Sammen har Lyn og Simon gjort mye forskningsarbeid på områdene; TOS, multidireksjonell instabilitet, effekt og regimer ved injeksjonbehandling, spørreskjemaer og en rekke EMG studier. Kursdato 1: 6 og 7 juni 2015 kl. (0830) 9-17 - FULLT Kursdato 2: 8 og 9 juni 2015, kl. (0830) 9-17 - LEDIGE PLASSER Sted: Møllergata 4, Oslo Kursinnhold: Kursmanual på ca. 200 sider, lunsj, frukt og kaffe Påmelding/kontaktperson: Line Hagen, skulderkurs@gmail.com, tlf 920 57 596 Kursavgift: 3900 kr

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday