Sioe Ffasiwn/Fashion show

 05 June
 Ysgol Y Berwyn
 Ffrydan Rd - LL23 7RU - Bala - United Kingdom
 Cylch Meithrin TiaFi Maesywaen
Dwi'n siwr bo ni'r merched yn haeddu noson allan........felly hon yw'r noson i chi!!! Bydd Sioe Ffasiwn yn cael ei gynnal yn Ysgol y Berwyn ar y 5ed o Fehefin, gyda cyfle i weld a phrynu dillad sydd yn cael ei modelu o siopau EX Oasis, River Island, Miss Selfridge, CC, Evans, Next, Wallis, Topshop, M & S, Debenhams a New Look ar peth pwysicaf oll mae hyd at 75% i ffwrdd!!!! Cadwch y noson yn rhydd a bydd mwy o fanylion lle i brynu ticedi yn dilyn yn fuan! I'm sure when we women deserve a night out ........ so this is the night for you!!! A Fashion Show will be held at Ysgol Berwyn on June 5th, with the opportunity to see and buy clothes that will be modeled by EX Oasis, River Island, Miss Selfridge, CC, Evans, Next, Wallis, Topshop, M & S, Debenhams and New Look shops and the most important thing is there's up to 75% off!!!! Keep the night free and more details and where to buy tickets will follow soon!

More Events In Bala

 29 October, Saturday
 Bala
 12 November, Saturday
 Bala
 28 October, Friday
 Bala