Sinh hoạt chi đoàn tháng 6

 10 June
 Thống Nhất Hospital
 1 Lý Thường Kiệt, Quận 10 - - Ho Chi Minh City - Vietnam
 Trần Thảo
Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh tháng 6

More Events In Ho Chi Minh City

 29 October, Saturday
 Ho Chi Minh City
 26 October, Wednesday
 Ho Chi Minh City
 21 November, Monday
 Ho Chi Minh City
 12 December, Monday
 Ho Chi Minh City
 08 December, Thursday
 Ho Chi Minh City
 13 November, Sunday
 Ho Chi Minh City