Sing Sing 46. SJÅ NYTT ARRANGEMENT FOR BINDANDE PÅMELDING!

 22 May
 Stord Island, Norway
  - <> - -
 Dag Sele
Gode, (tidlegare) Sing Singarar! Dette er eit førehandsvarsel om nytt korseminar med Terje Kleppe, med påfølgjande gospelnight og miljøkveld. Me reknar med å få til ei god oppfølgjing av knallsuksessen frå to år tilbake, men denne gong med noko mindre jubileumspreg. 46 år er trass alt ikkje eit så rundt tal som 44! Denne store happeninga skjer i pinsehelga, frå fredag 22. mai 2015 (truleg oppstart kl 18) til gospelnight i Stord kyrkje 1. pinsedags kveld og påfølgjande "miljøkveld" på Nordbygdo ungdomsskule. Me ber dykk no å hjelpa til med å spreia denne glade bodskapen til alle de kjenner som har vore med i Sing Sing. Og så ber me om at alle som ikkje vil gå glipp av vårens vakraste eventyr melder si interesse her. I neste omgang, dersom den foreløpige påmeldinga er stor nok til å gje komiteen frimod til å fortsetja planleggjinga, kjem det i slutten av januar ei bindande påmelding med meir detaljere opplysningar.

More Events In

 15 December, Thursday