Simya GaleriHAYAT İÇİN SANAT / Pazartesi , 14.30-16.30 Yrd. Doç. Dr. Seda Yavuz.Rus Modernizmi.Naum Gabo

 18 May
 Simya Galeri
 Simya Galeri,Muallim Naci Cad. Manolya Apt. No: 51, Ortaköy - - Istanbul - Turkey
 Simya Galeri
Resim, Heykel, Fotoğraf, Mimarlık ve Sinema .. İnsan vücudu utanılası bir anlam taşımaktan uzaktır. Asıl utanılası duygular yüzde yer alır. Bütün ihtiraslar, kinler, nefretler,arzular ve sevgiler yüzde okunur. Yüz kapanınca vücut saf ve temiz bir tabiat parçasıdır.” Türkiye modernizmi tartışmalarında özellikle Batılılaşma dönemi itibariyle karşılaştığımız Avrupa sanatına yönelik etkileşimler tartışmalarımızın odak noktası. Bu tartışmalar özellikle 1960 ve sonrasına yönelik olurken bir taraftan da Batı sanatından örneklerle zenginleşmek durumunda. "Modernizmi 19. yüzyılda yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatından resim ve heykel üretimleri Türkiye'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu?" sorusu sunumların bel kemiğini oluşturuyor. Bu bağlamda özellikle 20. yüzyılda üreten Batılı sanatçılarla analojiler kurularak tartışmalar genişletilecek. Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için, Henry Moore, Alberto Giacometti, Barbara Hepwoth, Hans Arp, A. Rodçenko gibi heykeltraşlar, resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut Dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline, Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt v.d.) başlayan serüven kavrayışı güçlendirecek. 1960'tan günümüze kadar yapılması planlanan sunumlarda bir koldan resim-heykel sanatına yönelik örnekler sürerken bir taraftan da hem Türkiye'de hem de Batı'da (Amerika artık merkez rolünde olacak) yaşanılan sanatsal dönüşüm irdelenecek. Fransız Soyut Dışavurumcuları ve Tachistlerden (Pierre Soulage, Antoni Tapies v.d.), Kavramsal Sanata (Joseph Kosuth, Art&Language'dan Abramovich'e uzanan) ve günümüze damga vurmuş sanatçılar bu tartışmaları zenginleştirecek. Sanat ve hayatın birbiriyle kopmaz bağını koparmaya çalışanlar ve neredeyse eşzamanlı bu bağı güçlendirenleri anlamak için; "Hayat için Sanat" Hayat için Sanat Türkiye'deki sanat ortamını oluşturan klasik örneklerle başlayacak olan tartışmalarımız, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçlerdeki resim-heykel örnekleriyle beslenecek. Avrupa'daki eşzamanlı sanatsal üretimle karşılaştırmalı olarak yapılacak sunumlar dönemin Türkiyesini kavramak açısından aydınlatıcı olacak. Sergileme mekanları, fuarlar, Bienaller (özellikle İstanbul Bienali) kapsamlı bir biçimde irdelenmeye çalışılacak. 2014-2015 döneminde günümüz genç sanatçılarını da dahil ederek tartışmayı planladığımız seminerleri, sanatçı atölyelerini ziyaret ederek ve zaman zaman sanatçı konuklarla söyleşerek interaktif bir duruma taşımayı hedefliyoruz. Sanata daha yakından bakmak ve hayatı dönüştürebilme gücüne katkıda bulunmak için görüşmek üzere! Sabri BERKEL, Cemal TOLLU, Ferruh BAŞAĞA, Cemal BİNGÖL, Eren EYÜBOĞLU, Adnan ÇOKER, Özdemir ALTAN, Devrim Erbil, Ömer Uluç, Güngör Taner, Cemal Bingöl, Elif Naci, Mubin Orhan, Erdal Alantar, Osman Dinç, Şükrü Aysan, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Nur Koçak, Yusuf Taktak, İbrahim Balaban, Orhan Taylan, Mehmet Güleryüz, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli, Burhan Uygur, Jale Erzen, Kemal İskender, Gül Derman, Canan Göknil, Hüsamettin Koçan, Canan Beykal, Tomur Atagök, Ayşe Erkmen ve günümüze gelinceye dek birçok genç ressam, heykeltraş ve güncel malzeme kullanan sanatçılar.

More Events In Istanbul

 17 November, Thursday
 Istanbul
 02 November, Wednesday
 Istanbul
 19 November, Saturday
 Istanbul