Sênou-Retreat / Whatif Retreat

 22 May
 White River, South Africa
  - <> - -
 The Restory Retreat Centre
Op 'n Sênou-retreat ontdek jy in die loop van 'n naweek op 'n speelse en sorgelose manier wat jou binnekind (jou siel, jou essensie) nodig het om lewendig te voel. Met basiese bewuswordingstegnieke leer jy hoe om die unieke kanaal te wees vir dit wat God vir jou droom. ('n Leidraad hier: dit wat jou laat vergeet van tyd en plek wanneer jy daarmee besig is; dit wat jy as kind geniet het om te doen; of daardie iets wat jy dink net te goed sal wees om waar te wees as jy dit heeldag kan doen... Begin solank droom!) Vir meer inligting gaan na http://restorynews.blogspot.com/2015/01/senou-retreat.html Datums by http://restorynews.blogspot.com/p/retreat-calender-for-2015.html Ander retreat moontlikhede by http://restorynews.blogspot.com/p/retreats.html A Whatif Retreat is designed to discover in a carefree and playful way what makes your inner child (your soul, essential self) come alive. During the course of a weekend, basic awareness techniques are harnessed to open us up to become the unique channel for the dream that God has for each of us. (A hint: the activity which makes you forget time and place while you're busy at it; that which you enjoyed doing most as a child or that something which will just be too good to be true if you could be doing all day long, everyday... Start dreaming!) For more information go to http://restorynews.blogspot.com/2015/01/senou-retreat.html Dates at http://restorynews.blogspot.com/p/retreat-calender-for-2015.html Other retreat options at http://restorynews.blogspot.com/p/retreats.html

More Events In

 15 December, Thursday