senjska fregata - porinuće papirnatih brodića u senjskoj luci - art performance

 04 June
  Senj- senjska luka
  - - -
 Marija Zudenigo
potpora zaštiti i očuvanja našeg Jadrana - svetog saveza čovjeka i mora u sjećanje na naša djetinjstva sa morem, pored mora, u moru iz ljubav prema moru i plovidbi u spomen na senjsku luku , na tradiciju građenja brodova i brodarenja Marija Zudenigo & Tanja Zudenigo

More Events In

 15 December, Thursday