Seminář šerm a zápas podle Codexu Wallerstein

 16 May
 T.J. Sokol Klášterní 2,326 00 Plzeň
  - - -
 Digladior
Rádi bychom vás pozvali na celodenní seminář věnovaný šermu a zápasu podle Codexu Wallerstein (Cod.I.6.4°.2) 1400/1470 pořádaném 16.5.2015 v Plzni. Všechny podrobnosti včetně ukázek z překladů fechtbuchů najdete na stránkách školy: http://www.digladior.cz/2015/03/27/seminar-serm-a-zapas-podle-codexu-wallerstein-16-5-2015-plzen/

More Events In

 15 December, Thursday