SciCafé - Vardag och välmående bland immigranter som hålls i förvar

 27 May
 HamnCentralen
 Hamnplan 9 - 75319 - Uppsala - Sweden
 Minal Parekh Nygårds HamnCentralen
En föreläsning som ger en inblick i hur irreguljära migranter hålls i förvar av värdsstaten - i syfte att bli utvisade till sitt hemland - och effekter av detta. Studier har visat att vistelse i förvar förvärrar hälsotillståndet för migranterna. Forskarens projekt fokuserar på att utforska och identifiera de faktorer som främjar och förhindrar välbefinnandet för de irreguljära migranter som tagits i förvar i Sverige. Studien utförs i samarbete med Sveriges migrationsverk och är finansierat av Europeiska flyktingfonden. Föreläsare: Soorej Jose Puthoopparambil, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH), vid Uppsala universitet.

More Events In Uppsala

 02 November, Wednesday
 Uppsala
 26 November, Saturday
 Uppsala
 01 January, Saturday
 Uppsala
 31 October, Monday
 Uppsala