RUSZA MIĘDZYPOKOLENIOWA SZKOŁA FUNDRAISINGU 2.0

 12 June
 Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
 Biuro w Świdniku - ul. Racławicka 17/3, Biuro w Białej Podlaskiej - Budynek PETRODOMU ul. Sidorska 61 - - Swidnik - Poland
 Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Już od czerwca seniorzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, podkarpackiego oraz lubelskiego będzie miało szansę na zdobycie bardzo poszukiwanego na naszym rynku zawodu Fundraisera. Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” rozpoczyna rekrutację na szkolenia, podczas których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania pozyskiwaniem funduszy z różnych źródeł na rzecz organizacji pozarządowych. Działanie jest innowacyjnym przedsięwzięciem z uwagi na fakt, iż w trakcie części teoretycznej zajęć razem z seniorami będą także kształceni ich przyszli opiekunowie – osoby z organizacji przyjmujących wolontariuszy. Organizacja procesu szkoleniowego w grupach łączonych (seniorzy i opiekunowie) z jednej strony przygotowuje opiekunów dla osób starszych, którzy będą pomagać podczas angażowania się w sektor obywatelski, a z drugiej strony wpływa na integracje międzypokoleniową. Wykorzystuje aktywne/dwustronne uczenie się pokoleń – senior od osoby młodszej jak i osoba młodsza od seniora wykorzystując jego „mądrość życiową”. Do kogo kierowane jest szkolenie Uczestnikami szkolenia mogą być osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe i spełniają łącznie następujące kryteria rekrutacji: Seniorzy - osoby w wieku powyżej 60 lat, - zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, podkarpackiego lub lubelskiego, - gotowi do podjęcia wolontariatu w sektorze pozarządowym, - posiadający motywację do uczestnictwa w MSF 2.0 Opiekun - osoby w wieku do 60 lat, - zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, podkarpackiego lub lubelskiego, - członkowie, wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, podkarpackiego lub lubleskiego, - zajmujący określone stanowisko w organizacji – preferowane będą osoby, które zajmują się bezpośrednio pozyskiwaniem środków na działalność organizacji, - posiadający motywację do uczestnictwa jako opiekun w MSF 2.0. Rekrutacja trwa do 31 maja 2015 r. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne: http://www.modrzew.org/index.php/news/2-uncategorised/88-rusza-miedzypokoleniowa-szkola-fundraisingu-2-0

More Events In Swidnik

 03 November, Thursday
 Swidnik
 03 December, Saturday
 Swidnik
 31 December, Saturday
 Swidnik
 31 December, Saturday
 Swidnik
 23 October, Sunday
 Swidnik
 01 January, Sunday
 Swidnik