Rumunsko – Dobrogea a delta Dunaja / Romania – Dobrogea and Danube Delta

 23 May
 Danube Delta
 Principala - 827135 - Tulcea - Romania
 bird watching sk
9-dňový zájazd do najzaostalejšej časti Rumunska – Dobrogea a do delty Dunaja. Zažite s nami jedinečné čaro tejto oblasti, ktorá tvorí domov neuveriteľnému množstvu vtákov. Termín na zaslanie záväzných prihlášok a uhradenie platby je do 20. apríla 2015. Viac info na: http://www.watching.sk/sk/romania-dobrogea-and-danube-delta/ / Nine day trip to least developed part of Romania – Dobrogea and Danube Delta. Come with us to experience the special charm of this place, which is home of the incredible amount of birds. The deadline for registration and payment is April 20, 2015. More info at: http://www.watching.sk/romania-dobrogea-and-danube-delta/

More Events In Tulcea

 31 October, Monday
 Tulcea
 15 November, Tuesday
 Tulcea
 30 October, Sunday
 Tulcea
 29 October, Saturday
 Tulcea