ROUND 4 OF THE HOBIE B.A.S.S. AUSTRALIA NATION KAYAK SERIES

 31 May
 Petrie Park, Tiaro
  - - Tiaro - Australia
 Greg Breamaholic
ROUND 4 OF THE HOBIE B.A.S.S. AUSTRALIA NATION KAYAK SERIES https://www.facebook.com/Hobie.Fishing.Australasia

More Events In Tiaro

 30 November, Wednesday
 Tiaro
 02 December, Friday
 Tiaro
 31 October, Monday
 Tiaro