Rommelworld Kapellen

 07 June
 Kapellen, Belgium
  - <> - -
 Bart De Veirman
Als hoofdsponsor vraag ik om massaal langs te komen om dit evenement te steunen PHILIPPE SPETH Home Philippe Speth is een Erkende Organisatie binnen de Jeugdzorg. Het tehuis vangt 29 jongeren op in de verblijfsmodule, biedt hulp in de context van de jongeren en begeleidt twee bijkomende modules voor jongeren die autonoom wonen. De drie doelgroepen bestaan uit jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 12-20 jaar.(Twee leefgroepen en 10 studio’s) De jongeren worden ons toevertrouwd door het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) en de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank. De jongeren die we begeleiden komen allen uit een problematisch leefsituatie zonder dat ze daar zelf veel aan konden doen. In HPS beogen we dat deze jongeren zich op een volwaardige manier kunnen ontwikkelen, studies volgen enz… We beschikken over een aantal studio’s waar we de jongeren voorbereiden, trainen, om op termijn, zelfstandig door het leven te gaan en zij zich in de maatschappij kunnen integreren. Om deze jongeren een leuke vakantie te bezorgen, organiseren we jaarlijks, op zondag 7 juni 2015,met hen, een groots opgezette rommelmarkt met groot caféterras en frituur, op ons eigen domein. Elke logistieke steun is dan ook meer dan welkom… De laatste editie telden we meer dan 3500 bezoekers. Personen die een centje willen bijdragen kunnen dit doen op rekeningnummer: KBC BE63 7330 3124 1508. Voor Bijdragen vanaf 40 Euro kunnen we een fiscaal attest bezorgen dat bij Uw belastings-aangifte mag worden gevoegd. Bij voorbaat dank. Peter Van Gorp Directeur Home Philippe Speth Kapelsestraat 246 2950 Kapellen Tel: 03/664.27.30

More Events In

 15 December, Thursday