RegnbågsParaden 2015/Kent50---GothenburgPrideParade 2015/Kent50

 14 June
 Götaplatsen
 Götaplatsen - 412 80 - Gothenburg - Sweden
 Kent Inge Ingalillsson
I år har West Pride flyttats fram 2v för att Regnbågsparaden ska sammanfalla med min 50årsdag...eller??? I vilket fall som helst ska detta Fantastiska sammanträffande till fullo utnyttjas. +10års vandrande i diverse parader är över och någon slags farkost kommer abboneras. DU FÖLJER VÄL MED??? ENGLISH This year-WestPride(GothenburgPride)-starts-2weeks-later,just-because-theParade-will-coincide-with-my-50th-birthday...or??? In-any-case-this-Brilliant-concurrence-will-be-used-to-the-maximum.+10years-of-Walking-in-Parades-are-over.There-will-be-Some-Sort-of-transportaion.COME-ALONG!!!

More Events In Gothenburg

 17 May, Wednesday
 Gothenburg
 25 November, Friday
 Gothenburg