Rastriya Kisan Parishath From BKS

 24 May
 Belgaum City, Karnataka
  - - Belgaum - India
 Bharatiya krishak samaj
National level kisan adiveshan. Discuss about all india farmer's issues

More Events In Belgaum

 05 November, Saturday
 Belgaum
 17 December, Saturday
 Belgaum
 06 November, Sunday
 Belgaum