Radikální Probuzení - Radical Awakening - Víkendový retreat - Praha, Česká Republika

 30 May
 Centrum Lorien, Nenačovice u Berouna 80, Beroun
  - - -
 Kosi
Radikální probuzení ( english version below ) Modlitba za světový mír Lidstvo se přiblížilo ke křižovatce. Budeme schopni překročit nevědomost a strach, předsudky a nenávist? Nebo budeme pokračovat v ničení sebe sama navzájem jako jsme to dělali celá století. Historie doslova přetéká násilím. Pokud se v našem vývoji neposuneme vpřed, naše budoucnost vypadá bezútěšně – lidstvo se možná řítí směrem ke svému zániku. Je čas na radikální probuzení – takový druh probuzení, jenž představuje evoluční skok v našem kolektivním vědomí. Ne pouze chvilkové uvědomění míru či svobody, ale spíše přímé a trvalé uvědomění si živoucí přítomnosti, kterou jsme a vždy budeme. Radikální Probuzení je Modlitbou za Světový Mír Celý seminář bude tímto záměrem prostoupen a bude probíhat v tandemu s Maha Maha Yajnam Světovou Modlitbou Šrí Ammy Karunamayi. Během desetidenní Maha Maha Yajnam Světové Modlitby v Atlantě Georgii bude více než sto kněžích zpívat dávné mantry zasvěcené Božské Matce. Tisíce lidí a ministrantů různých náboženských směrů se budou na této události podílet. Sílu této události není možné vyjádřit slovy. Účastníci semináře Radikální Probuzení vstupují do energetického pole milosti této modlitby a její svátosti Šrí Ammy Karunamayi Vijayeswari Devi – "Nejvyšší Labutě" (Labuť je symbolem nonduálních učení a vědomí). Součástí víkendového semináře budou evoluční procesy, dávné duchovní praktiky a také severoamerický obřad potní chýše, které společně podpoří Vaše vlastní probuzení. Toto není typický duchovní seminář – síla a milost tohoto setkání jsou opravdovým posunem v perspektivě vnímání. Prosíme, mějte na vědomí, že toto není dobré brát na lehkou váhu. Z tohoto důvodu prosíme účastníky, aby se před a v průběhu semináře vyhnuli užívání návykových látek a látek ovlivňujících vědomí. Kurzovné činí 3000 CZK. Pokud Vám Vaše finanční situace neumožňuje uhradit celou částku, obraťte se prosím na nás a domluvíme se. Místo konání : Centrum Lorien, Nenačovice u Berouna 80 ( naproti velkoskladu CountryLife ) Datum a čas : sobota a neděle 30. a 31.5. ( začátek v sobotu v 10 hod ráno - konec kolem 5 hod v neděli ) Prosíme, registrujte se na emailové adrese satsang@centrum.cz. Dotazy na nammo@wisdomrock.org. .............................................................................................. Radical Awakening Global Prayer for Peace Humanity has reached a crossroad. Are we going to evolve beyond the ignorance of fear, prejudice, and hatred? Or are we going to continue to destroy each other like we have for centuries? History overflows with violence perpetrated against one another. If we do not evolve the future looks bleak—humanity could be headed toward extinction. It is time for a radical awakening—the kind of awakening that represents an evolutionary leap in our collective consciousness. Not as a momentary realization of peace or freedom, but rather the direct and continuous realization of the living peace that you are and always will be. Radical Awakening is a Global Prayer for Peace. The entire retreat will be infused with this prayer and will be conducted in tandem with Sri Amma Karunamayi’s Maha Maha Yajnam Global Peace Prayer in Atlanta Georgia USA. During the ten day Maha Maha Yajnam Global Prayer in Atlanta Georgia over 100 Priests will be chanting ancient mantras devoted to the Divine Mother. Thousands of people and ministers of all faiths will participate in this event. The power of this prayer cannot be expressed in words. Anyone attending the Radical Awakening retreat in Prague Czech Republic will receive the transmission and eternal Grace of this prayer and her Holiness Sri Amma Karunamayi Vijayeswari Devi—The Supreme Swan. The radical awakening retreat will incorporate evolutionary processes and ancient spiritual practices to support your own awakening. The retreat will also incorporate the Native American sweat lodge ceremony. This is not a typical workshop or spiritual retreat—the power and grace of this global prayer represents radical shift in consciousness. Please be advised that this is not to be taken lightly. Therefore we ask participants not to take any substances or drugs affecting consciousness before and during the event. Tuition : 3000 CZK Scholarships are available for anyone who cannot afford the tuition.

More Events In

 15 December, Thursday