Psykisk helse i svangerskap og barseltid, med fokus på minoritetshelse

 26 May
 RBUP Øst og Sør
 Gullhaugveien 1-3 - 0405 - Oslo - Norway
 Unni Rosenkilde
Seminardagen vil i år være en kombinasjon av fagdag for alle som bruker Edinburgh-metoden og et åpent seminar for deg som er interessert i temaet psykisk helse i svangerskap og barseltid. Vi ønsker å fokusere spesielt på minoritetshelseutfordringer og hvordan dette kan møtes i vår hverdag. http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/0196DB5636955158C1257DB0004185D6

More Events In Oslo

 01 December, Thursday
 Oslo
 21 October, Friday
 Oslo
 05 November, Saturday
 Oslo
 17 December, Saturday
 Oslo