Pravidelný medvědí výlet - Bořeň

 23 May
 Bílina, Czech Republic
  - <> - -
 Jan Pribilinec
Medvědi, přátelé a příznivci medvídků, dovolte mi, abych Vás pozval na další pravidelný medvědí výlet. Sraz: 23. 05. 2015 v 09:15 hod na hlavním nádraží u výstupu z metra směr Holešovice (stejné místo jako dříve byla prodejna Vodafone). Zde zakoupíme společné jízdenky. Výlet na toto místo jsem již jednou pořádal, ale dle Vašich ohlasů spousta z Vás nebyla a tak si jej dáme znovu. Z Prahy vyjedeme vlakem v 09:30 hod (R 612 - možno přistoupit ve stanici Praha Holešovice v 09:38 hod. to prosím ohlašte předem). Vlak je přímý až do stanice Bílina. (příjezd v 11:20). Tentokrát se vydáme do severních Čech do města Bíliny. Od hlavního nádraží v Bílině projdeme centrem města kolem zámku (není přístupný) a budeme pomalu stoupat naučnou stezkou okolo Bořně až na samotný vrchol, odkud bude nádherný výhled do okolí. Poté sestoupáme druhou stranou dolů do bývalých lázní, kde společně poobědváme v lesní kavárně. Po obědě se přesuneme zahrát si minigolf. Předpokládaný návrat do Prahy bude v 18:25 hod. V případě časového skluzu bude příjezd do Prahy v 19:25 hod. Opět možno při cestě zpět vystoupit ve stanici Praha Holešovice. Fyzická náročnost: cca 7 km. Finanční náročnost: jízdné tam a zpět cca 195,- Kč, oběd v lesní kavárně cca 140,- Kč, minigolf 50,- Kč. Celkem tedy cca 385,- Kč. Doporučení: prosím, kdo má zájem jet, dejte vědět, abych věděl kolik místenek zajistit do vlaku. Postačí i kliknutí zde na Facebooku. Určitě s sebou svačinu a pevnou obuv. Odkazy: Dopravce: www.cd.cz Co je Bořeň: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99e%C5%88 Lesní kavárna: http://www.kafac.cz/ Minigolf: http://www.sportbilina.cz/minigolf/ Město Bílina: www.bilina.cz Skupinu vede: Jan Pribilinec Mr. Bear Czech Republic 2013 tel: 725 234 48

More Events In

 15 December, Thursday