Тренінг від професора Pratt Institute (США) д-ра Ірини Лопатовської

 18 May
 вул.Чигоріна, 14, 02042 Київ
  - - -
 Кафедра книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ
Тренінг - семінар "Огляд актуальних тем в бібліотечній та інформаційній науках" Лише для студентів КНУКІМ - майбутніх бібліотекарів 18-28 травня відбудеться спецсемінар - тренінг, який проведе професорка Pratt Institute (Нью Йорк, США) д-р Ірини Лопатовська Всі заняття - в межах навчальної програми кафедри. Семінар знайомить студентів з актуальними темами в бібліотечній та інформаційній науках (БІН). Матеріал курсу охоплює роль бібліотек у суспільстві, правові та етичні аспекти професії, принципи управління, дослідницькі методи та інші теми. Семінар спрямований на розвиток практичних навичок та розширення розуміння студентами теоретичних концепції актуaльних для бібліотечних та інформаційних спеціальностей. Мета навчання 1. Студенти вивчають поняття, принципи і методи БІН. Студенти отримують розуміння в таких темах як: 1.1. Поняття інформації та її визначення в БІН та інших областях (наприклад, мистецтві, економіці, тощо); 1.2. Принципи та основні аспекти а) інформаційної економіки та роль бібліотек у підтримці інформаційної економіки; б) основи лідерства та управління; в) управління проектом; d) науково-дослідницьких методів та аналіз даних; е) науково дослідницьких методів; е) питаннь інформаційної політики, етичних, правових та інших питань, та інші теми. 1.3. Сучасний розвиток БІН 1.4. Різноманітність інформаційних потреб, цілей, користувачів і джерел у міжнародних і цифрових контекстах 2. Студенти розвивають розуміння інформаційної професії і дізнаються про важливість професійного розвитку та соціальних навичок. Студенти повинні: 2.1. розвинути розуміння кар'єри в БІН 2.4. ознайомитися з навичками професійного розвитку Студенти починають розвивати свій індивідуальний голос, як фахівці в галузі інформації; вони набувають навички, необхідні для аналізу та оцінки інформації, вираження своїх поглядів, і представлення їх у класі через презентації проектів та письмових звітів. Студенти вчаться: 3.1. критично аналізувати інформаційні установи, практику і послуги 3.2. критично аналізувати літературу БІН 3.3. аналізувати і представляти результати своїх досліджень у професійному середовищі, через письмові звіти та усні презентації Плановані завдання 1. Дослідження про імідж бібліотекарів Проведіть неформальне дослідження про імідж бібліотекарів, опитайте друзів та родичів про те що вони думають чи знають про бібліотекарів, які асоціації викликає в них це слово. Деталі проекту будуть обговорені в класі. 2. Спостереження за інформаційною установою (архів, бібліотека, музеєм) та інтерв'ю з фахівцем Виберіть інформаційну установу (наприклад, бібліотеку, інформаційний центр, архів, музей, і т.д., далі як "установи") де ви хотіли б працювати. Запишіться на прийом до директора, бібліотекаря, архівіста чи іншого фахівця. Поясніть що ви студент БІН і хотіли б взяти у них інтерв'ю для класу. Відвідайте заклад перед інтерв'ю. Зверніть увагу на оточення, взаємодію між фахівцями і відвідувачами / відвідувачами та інформаційними системами / колекціями. Ви отримаєте список питань для інтерв'ю; не соромтеся ставити додаткові питання пов'язані з професійною діяльністю та думками співрозмовника. Отримайте згоду опитуваного на використання його / її імені, назву установи, або іншу особисту інформацію в презентації цього завдання. Примітка: Якщо ви не в змозі провести інтерв'ю особисто, ви можете організувати віртуальнє інтерв'ю (через чат, електронну пошту, Skype і т.д.) Підсумуйте результати в письмовому звіті та в классному обговоренні. Узагальніть ваші висновки у короткому звіті (2-3 аркушах паперу, ~ 2000 слів); будьте готові обговорити їх у класі. Мені цікаво почути про ваш досвід в установі. Узагальніть та проаналізуйте нотатки своїх спостережень. Не просто опишіть те, що ви бачили / чули. Я зацікавлена в критичному аналізі: якщо ви спостерігали / дізнались про X, Y, Z, що це означає в контексті інституційної структури, чи є то сильною чи слабкою стороною послуг / середовища / системи / колекціі, і т.д. Надайте докладні нотатки до кожної відповіді на питання інтерв'ю. В окремому пункті, зробіть узагальненя висновків, які виникли з інтерв'ю. Обговоріть, як це завдання змінило ваше попереднє знання / сприйняття інформаційних установ та професій. Деталі завдання та приклади будуть розглянуті в класі. 3. Дослідження актуальної теми в бібліотечно-інформаційній сфері Виберіть тему, яка, на ваш погляд, може мати відношення до вашої майбутньої кар'єри (див. зразки тем нижче). Дослідіть тему і підготуйте реферат (1000-1500 слів максимум), який розглядає тему широко, або зосереджується на декількох поточних / цікавих / важливих аспектах Виберіть тему, яка, на ваш погляд, може мати відношення до вашої майбутньої кар'єри (див. зразки тем нижче). Дослідіть тему і підготуйте реферат (1000-1500 слів максимум), який розглядає тему широко, або зосереджується на декількох поточних / цікавих / важливих аспектах. Мета цього завдання для вас це - ознайомитися з новою концепцією / питанням, а також поділитися своїми висновками з однокласниками. При розгляді теми, виявіть основні тенденції, рекомендації та висловіть свої погляди і критичний аналіз теми. Виберіть те, що вас цікавить. Приклади тем, які студенти обрали в минулому, включають: • Електронні бібліотеки • Електронні засоби масової інформації та питання авторського права • Цензура • Економіка інформації • Керівництво / управління БІН • Сучасні тенденції в організації інформації (METADATA) • Збереження цифрових та / або паперових матеріалів • Актуальні теми в розвитку сучасних спеціалізованих колекціях (музей, архів і т.д.) • Історія бібліотек • Інформаційна архітектура Підготуйте 5-10-хвилинну презентацію на свою тему.

More Events In

 15 December, Thursday