PRAGUE INTERNATIONAL MICROFESTIVAL - VERMIN ON THE MOUNT MEETS VLAK

 17 May
 Roxy / Nod
 Dlouhá 35 - 110 00 - Prague - Czech Republic
 Olga Pek
START 18:00, Theatre NOD Vstupné 100 Kč + revue VLAK zdarma Jazyk: ENG Hudba: Phil Shoenfelt a David Babka, Happy Funeral, DJ Count Portmon Předvečer mezinárodního festivalu pro inovativní poezii skládá hold nezávislé prozaické tvorbě. Festival začíná video výstavou "Supple Mentalities." (Tvárné mentality ) https://www.facebook.com/events/520452541436917/ Na vernisáž festivalová videoinstalace se osobne dostaví Adéla Součková, Radim Labuda, Zuzana Husárová, Lubomír Panák, Aleš Ložiak a Jan Šerých. Jima Rulanda ze San Diega doprovodí autoři z Prahy, Británie i Ameriky: Louis Armand, Morgan Childs, Sophia Disgrace, Phil Shoenfelt, Thor Garcia, Ken Nash a Damien Ober. Nakladatelství Equus Press pokřtí knihu "H" Philippa Sollerse, francouzské legendy z kroužku okolo časopisu Tel Quel, za účasti překladatelů Veroniky Stankovianské a Davida Vichnara. Následuje křest pátého a posledního čísla mezinárodní revue VLAK (ke každé vstupence výtisk zdarma!). Hudební doprovod: Happy Funeral, duo Phil Shoenfelt a David Babka a DJ Count Portmon. Zajistěte si neomezený přístup na všechny festivalové akce s festivalovým passem za 200 Kč a dostanete 50% slevu na vstupné prozaického předvečera, časopis VLAK zdarma a dárek od našich mediálních partnerů, výtisk časopisu A2. Lístek na prozaický předvečer stojí 100 Kč a zahrnuje časopis VLAK zdarma. https://praguemicrofestival.wordpress.com/ ----- START: 18:00, Theatre NOD Entry 100 Kč + free copy of revue VLAK Language: ENG Music: Phil Shoenfelt a David Babka, Happy Funeral, DJ Count Portmon The warm-up PMF night will celebrate independent prose writing. The night will be kicked off by the opening of the video exhibition, "Supple Mentalities." https://www.facebook.com/events/520452541436917/ The festival videoinstallation will be opened by the artists Adéla Součková, Radim Labuda, Zuzana Husárová, Lubomír Panák, Aleš Ložiak and Jan Šerých Jim Ruland from San Diego will be accompanied by writers from Prague, Great Britain and USA: Louis Armand, Morgan Childs, Sophia Disgrace, Phil Shoenfelt, Thor Garcia, Ken Nash and Damien Ober. Equus Press will launch the book "H" by the French legend of the Tel Quel circle Philippe Sollers in English translation by Veronika Stankovianska and David Vichnar. Followed by the launch of the fifth and last issue of the international revue VLAK (a free copy with every ticket!). Music: Happy Funeral, the duo Phil Shoenfelt and David Babka and DJ Count Portmon. Make sure you get unlimited access to all PMF events with our 200 Kč festival pass AND get a 50% discount on the warm-up night ticket, a free copy of VLAK and a free copy of the A2 magazine, a gift from our media partner. Regular ticket price for the Sunday prose warm-up night is 100 Kč, including a free copy of VLAK. https://praguemicrofestival.wordpress.com/ ---- Jim Ruland is the author of the novel Forest of Fortune (Tyrus Books) the short story collection Big Lonesome (Gorsky Press) and co-author with Scott Campbell, Jr. of Discovery Channel’s Deadliest Catch of Giving the Finger (Lyons Press). He is currently collaborating with Keith Morris on his memoir My Damage about his life with Black Flag, Circle Jerks and OFF! (Da Capo 2016). Jim lives in Southern California where he runs the reading series Vermin on the Mount, now in its eleventh year. /// Jim Ruland je autorem románu Forest of Fortune (Tyrus Books), sbírky povídek Big Lonesome (Gorsky Press) a spoluautorem Giving the Finger, vlastního životopisu Scotta Campbella, Jr., lodního kapitána z pořadu Nejsmrtelnější úlovek stanice Discovery Channel (Lyons Press). Momentálně pracuje s Keithem Morrisem na jeho pamětech nazvaných My Damage, v nichž Morris vzpomíná na život se skupinami Black Flag, Circle Jerks a OFF! (Da Capo 2016). Jim žije v jižní Kalifornii, kde organizuje autorská čtení Vermin on the Mount, letos se koná jedenáctý ročník. Louis Armand is the author of six novels, including the neo-noir Breakfast at Midnight (2012; described by 3AM magazine’s Richard Marshall as “a perfect modern noir”) and Cairo (2014; shortlisted for the Guardian newspaper’s 2014 Not the Booker Prize). His most recent collections of poetry are Indirect Objects (Vagabond, 2014) and Synopticon (with John Kinsella; LPB, 2012). He co-edits VLAK magazine. www.louis-armand.com /// Louis Armand je autorem šesti románů, mezi nimi neo-noirové Snídaně o půlnoci (2012; Richard Marshall z časopisu 3AM román označil za “dokonalý moderní noir”) a Cairo (2014; nominován na cenu Not the Booker Prize listu Guardian). Jeho poslední dvě básnické sbírky jsou Indirect Objects (Vagabond, 2014) a Synopticon (s Johnem Kinsellou; LPB, 2012). Je redaktorem časopisu VLAK. www.louis-armand.com Morgan Childs is an American writer and editor. While still a student at Barnard College, Columbia University, she was a recipient of the Helen Prince Memorial Prize and was a Dasha Amsterdam Epstein Fellow at New York Stage and Film. She moved to Prague in 2011 to pursue a Master’s in English and Critical Theory at Charles University and is now a founding editor of con•text, a new journal for personal and experimental book reviews. www.morgan-childs.com /// Morgan Childs je americká spisovatelka a redaktorka. Během studia na Barnard College Kolumbijské univerzity obdržela cenu Helen Prince Memorial Prize a v rámci stipendia Dasha Amsterdam Epstein působila v institutu New York Stage and Film. V roce 2011 začala studovat magisterský studijní program v oboru anglický jazyk a kulturní studia na Karlově univerzitě v Praze. Je zakladatelkou a redaktorkou nově vzniklého periodika con•text, zaměřeného na osobní a experimentální knižní recenze. www.morgan-childs.com Sophia Disgrace DISGRACE – ‘a person, act, or thing that causes shame, reproach, or dishonor or is dishonorable or shameful’. Sophia Disgrace is a London based model, actress and performer. She has been widely published and is repeatedly credited on IMDB in relation to her acting career. She regularily performs across the world and is also an exhibited artist and published writer. Official Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Sophia-Disgrace/161529919200 /// Sophia Disgrace DISGRACE – „skutek, osoba nebo věc, která vzbuzuje stud, výčitky, či nemilost, případně je hanebná či ostudná“. Sophia Disgrace je modelka, herečka a performerka žijící v Londýně. Její tvorba vyšla v celé řadě periodik a opakovaně bývá v souvislosti se svou hereckou kariérou zmiňována na serveru IMDB. Pravidelně vystupuje po celém světě a je také vystavovanou výtvarnicí a vydávanou spisovatelkou. Oficiální facebooková stránka: https://www.facebook.com/pages/Sophia-Disgrace/161529919200 Thor Garcia was born in Long Beach, California, and worked as a journalist in Los Angeles, San Francisco and New York, among other places, before moving to Prague, Czech Republic. His published books include THE NEWS CLOWN: A NOVEL (Equus Press) and the short story collections ONLY FOOLS DIE OF HEARTBREAK (Equus Press) and TUND (Litteraria Pragensia). His stories have appeared in The Drill Press, Akashic Books’ Mondays Are Murder Series, The Next Best Book Blog and VLAK, among others. /// Thor Garcia se narodil v Long Beach v Kalifornii, pracoval jako novinář například v Los Angeles, San Francisku a New Yorku, poté se přestěhoval do Prahy. Vydal román THE NEWS CLOWN: A NOVEL (Equus Press) a sbírky povídek ONLY FOOLS DIE OF HEARTBREAK (Equus Press) a TUND (Litteraria Pragensia). Publikoval povídky u The Drill Press, v edici Mondays Are Murder nakladatelství Akashic Books, na blogu The Next Best Book, v časopise VLAK aj. Ken Nash is an American artist, illustrator, animator, musician and writer based in Prague. He is the founder of the Alchemy Reading & Performance Series and has created two albums of original music, Magic Squirrels (2009) and Human Creatures (2013). His collection of short fiction “The Brain Harvest: Autobiographical Narratives and Other Fictions” was published by Equus Press (2012). His book for early readers “Never Give Your Heart to Rebecca Peterson, Because She’s a Tramp” will probably never be written. /// Ken Nash je americký umělec, ilustrátor, animátor, hudebník a spisovatel, žije v Praze. Založil projekt autorských čtení Alchemy Reading & Performance Series a vydal dvě původní alba, Magic Squirrels (2009) and Human Creatures (2013). Je autorem sbírky krátkých próz The Brain Harvest: Autobiographical Narratives and Other Fictions (Equus Press, 2012). Jeho kniha pro začínající čtenáře, nazvaná Never Give Your Heart to Rebecca Peterson, Because She’s a Tramp, se nejspíše dokončení nedočká. Damien Ober is a novelist and screenwriter. His work has appeared in The Rumpus, NOON, Confrontation, B O D Y Literature, The Baltimore City Paper, VLAK and port.man.teau. He was a co-winner of the 2002 Sherwood Anderson Award and was nominated for a 2012 Pushcart Prize. His screenplay Randle is Benign was selected for the 2013 Black List. Damien Ober was a 2008 Shadow Senate candidate for Washington D.C. His debut novel Doctor Benjamin Franklin’s Dream America was published with Equus Press last year. /// Damien Ober je spisovatel a scénárista. Jeho tvorba vyšla v časopisech The Rumpus, NOON, Confrontation, B O D Y Literature, The Baltimore City Paper, VLAK a port.man.teau. V roce 2002 se stal jedním z vítězů literární Ceny Sherwooda Andersona (Sherwood Anderson Award) a v roce 2012 byl nominován na literární cenu Pushcart Prize. Jeho scénář Randle is Benign byl v roce 2013 vybrán do každoročního přehledu nejlepších dosud nezrealizovaných scénářů The Black List. V roce 2008 Damien Ober kandidoval za město Washington na post stínového senátora. Jeho románový debut Doctor Benjamin Franklin’s Dream America vyšel loni v nakladatelství Equus Press. Phil Shoenfelt is an English musician, poet and novelist who has lived in Prague since 1995. During the early 1980’s he was frontman for the New York band Khmer Rouge. To date he has had a total of 15 CDs released on various independent record labels, as well as several Eps and singles. In addition to his music, Phil has had four books published: Junkie Love; The Green Hotel; Stripped – Book One; and Magdalena – Books One & Two (a collaboration with Kateřina Piňosová). Junkie Love was first published in Czech translation as Feťácká Láska, and has become something of a cult book for Czech readers. The book was published for the first time in English by Twisted Spoon Press, and went on to win a Firecracker Alternative Book Award (NYC, 2002). At present, Phil is working on a trilogy of books called Stripped, set in late 70s/early 80s New York. Phil’s writing has also appeared in publications and collections such as Gargoyle, Prague Literary Review, The Return of Král Majáles, Optimism, Hele, Blatt, The Outlaw Poetry Network, From A Terrace In Prague, Erotika – Drogen und Sexualita, Apple Of The Eye, Morgana, Vlna and Vlak. /// Phil Shoenfelt je britský hudebník, básník a romanopisec, který od roku 1995 žije v Praze. Na počátku 80. let byl frontmanem newyorské kapely Khmer Rouge. K dnešnímu datu mu vyšlo celkem 15 CD u různých nezávislých nahrávacích labelů, stejně jako několik EP desek a singlů. Mimo svou hudební tvorbu Phil publikoval také čtyři knihy: Junkie Love; The Green Hotel; Stripped – Book One; a Magdalena – Books One & Two (ve spolupráci s Kateřinou Piňosovou). Junkie Love nejprve vyšla v českém překladu jako Feťácká láska a mezi českými čtenáři se stala jakousi kultovní knihou. V angličtině poprvé vyšla v nakladatelství Twisted Spoon Press a záhy se dočkala ocenění Firecracker Alternative Book Award (New York, 2002). V současnosti Phil pracuje na knižní trilogii s názvem Stripped, zasazené do New Yorku konce 70. a začátku 80. let. Philova tvorba se také objevila v periodicích a antologiích jako je Gargoyle, Prague Literary Review, The Return of Král Majáles, Optimism, Hele, Blatt, The Outlaw Poetry Network, From A Terrace In Prague, Erotika – Drogen und Sexualita, Apple Of The Eye, Morgana, Vlna a Vlak.

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 07 December, Wednesday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 12 November, Saturday
 Prague