Pozorovanie danielov škvrnitých / Fallow deer observation

 23 May
 Skalica, Slovakia
  - <> - -
 bird watching sk
poldňový výlet za pozorovaním danielej zveri v okolí Skalice PRE ÚČASŤ NA TOMTO VÝLETE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ Viac info na: http://www.watching.sk/sk/fallow-deers-in-small-carpathians/ / half-day trip to observe fallow deers near the city of Skalica FOR THIS TRIP, IT IS NECESSARY TO REGISTER IN ADVANCE For more info visit: http://www.watching.sk/fallow-deers-in-small-carpathians/

More Events In

 15 December, Thursday