Pouť do Lipan

 23 May
 Město Český Brod
 náměstí Husovo 70 - 28201 - Cesky Brod - Czech Republic
 Město Český Brod
T. J. Sokol Český Brod a 14. středisko Junáka - Psohlavci Český Brod obnovují tradici sokolských pochodů na horu Lipskou k památníku bitvy u Lipan (mohyle) s doprovodným programem pro děti i dospělé. Start bude v 10.00 hodin od Sokolovny. Startovné 20Kč/osobu. Trasa pro pěší i cyklisty v délce 10, 12 a 15 km (zpět mohou pěší připraveným autobusem). V cíli u Lipanské mohyly bude připraveno občerstvení, opékání buřtů, povídání o bitvě, hry a program pro účastníky - střelba z luků i vzduchovek, hledání husitských mincí a další. (Akce se účastní každý na vlastní nebezpečí, pořadatel neodpovídá za provoz na komunikacích, ani za chování účastníků na trase pochodu!) Více informací na: www.sokolbrod.cz

More Events In Cesky Brod

 16 December, Friday
 Cesky Brod
 14 November, Monday
 Cesky Brod
 04 November, Friday
 Cesky Brod
 09 December, Friday
 Cesky Brod
 05 November, Saturday
 Cesky Brod