Pinsekonferanse: Suzette Hattingh: 22.-25. mai

 22 May
 Tv Visjon Norge
  - 3050 - Nedre Eiker - Norway
 TV Visjon Norge
Suzette Hattingh var i 16 år, fra 1980 til 1996, en del av Reinhard Bonnkes verdensomspennende «Christ of Nations» (nasjonenes Kristus). I januar 1997 grunnla hun, sammen med Gayle Claxton, den internasjonale organisasjonen «Voice in the City» (en stemme i byen). I dette navnet ligger selve kjernen i det som Hattingh egentlig brenner mest for i dag, nemlig evangelisering i byer og lokalsamfunn. http://www.visjonnorge.com/hattingh

More Events In Nedre Eiker