PENTEKOST 2015; Takim Kombëtar, 23, 24 Maj

 23 May
 Tirana, Albania
  - - -
 Besëlidhje Zemre
PENTEKOST! Nga Besëlidhje Zemre. 2 Takime: 1. E Shtunë, 23 Maj, Ora 18.00. Qendra e Krishterë Shqiptare, Tiranë. 2. E Diel, 24 Maj, Ora 16.00. Pallati i Sportit "Asllan Rusi", Tiranë. "Ai do t'ju pagëzojë me Frymën e Shenjtë dhe me zjarr" (Luka 3:16). Pentekosti (Rrëshajët) është një ngjarje dhe festë e rëndësishme. 50 ditë pas ringjalljes së Zotit Jezus, në festën e Pentekostit, Kisha u mbush me Frymën e Shenjtë (Veprat 2) dhe doli duke predikuar me fuqi Ungjillin e lavdishëm të Krishtit. Ajo që ndodhi në Pentekostin e parë nuk i përket të kaluarës. Perëndia është i njëjtë dje, sot e përgjithmonë. Ai do sot që të mbushë çdo besimtar me Frymën e Shenjtë. Le të mblidhemi së bashku dhe t'i japim lavdi Perëndisë. Uniteti ynë është përgjigje e lutjes së Zotit Jezus: “... Lutem ... për ata që do të besojnë në Mua ... që të gjithë të jenë një, ashtu si Ti, o Atë, je në Mua dhe Unë në Ty; edhe ata të jenë një në Ne, që bota të besojë se Ti më ke dërguar.” (Gjoni 17:20-21). Kur të mblidhemi së bashku në një mendje të vetme me zemrat drejt Atij, do të ruajmë unitetin e Frymës në lidhjen e paqes. Kjo krijon atmosferën e duhur që Ai të lëvizë në mesin tonë që të mbushë, fuqizojë e pajisë besimtarët për t'i bërë dëshmitarë efektivë të Krishtit. Vjet, në Pentekost 2014, mbi 40 kisha shqiptare u mblodhën për të festuar. Ja disa foto nga eventi: 1. Foto nga sherbesa E Diel, 8 Qershor, Ora 18.00 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472860686182654.1073741834.250154535119938&type=3 2. E Shtunë, 7 Qershor, Ora 10.00 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472925652842824.1073741837.250154535119938&type=3 3. E Shtunë, 7 Qershor, Ora 18.00 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472903122845077.1073741836.250154535119938&type=3 4. E Diel, 8 Qershor, Ora 10.00 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472884732846916.1073741835.250154535119938&type=3 --- Disa video nga PENTEKOST 2014 Shqipëria thërret Emrin e Zotit (video jo-zyrtare) https://youtu.be/E5RWk29Cy4o Falenderim nga zemra për pjesëmarrësit https://youtu.be/BtPYKXg42Vc Video përmbledhëse https://youtu.be/IrbvANvcf-o Adhurim ndaj Zotit https://youtu.be/1yp3NzBoPdk Spoti përshëndetës https://youtu.be/Q3cSawg63_s --- Besëlidhje Zemre në Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bes%C3%ABlidhje-Zemre/250154535119938

More Events In

 15 December, Thursday