PAVASAŖA KONCERTS KATSKIĻU NOMETNĒ (40. gada jubileja)

 24 May
 Latvian Evangelical Lutheran Church Camp 231 Green Hill Rd Elka Park, NY 12427
  - - -
 New York Latvian Concert Choir
Programmā: Bruno Skultes „DAUGAVA” Tautasdziemu izlase. Piedalās: JAUKTAIS KORIS „TEIKA” no Rīgas LATVIEŠU KORIS „ATBALSS” no Montreālas ŅUJORKAS LATVIEŠU KORIS – „ŅLK” SOLISTI un KAMERORĶESTRIS Viesu diriģente: AGITA IKAUNIECE Goda diriģents: ANDREJS JANSONS MĀRIS KRISTAPSONS, ANDREJS VĪTOLS, DAIGA GALĒJA, un LAURA PADEGA ZAMURA

More Events In

 15 December, Thursday