OPERACE KRAKONOŠ

 30 May
 Trutnov, Czech Republic
  - - -
 Lubos Kaky Kovalik
VŠE DODÁM HOŠANI :-),ale vy už makejte na lidech ok,vstupne bude 500kč na tuhle akci,tato akce bude na dva dny. KRAKONOŠ 2015 - příběh Pondělí, 12. září 1938. Hitlerova řeč, pronesená na závěr sjezdu NSDAP v Norimberku, se stává v Sudetech rozbuškou masových nepokojů. Ty na mnoha místech ústí v ozbrojené střety s československými bezpečnostními silami. Množí se útoky na neozbrojené České obyvatelstvo. 13.9 je vyhlášeno v některých okresech stanné právo. Je to reakce na řádění ozbrojených Ordnerů,kteří neváhají použít zbraně. (Jeden z nejznámějších incidentů se stal v Habartově (Habersbirku),kde přepadli četnickou stanici a zavraždili čtyři četníky. Zavedením stanného práva nastalo citelné uklidnění situace, sudetoněmecké povstání se hroutí. Čtvrtek, 15. září 1938. Předseda SdP Konrad Henlein, jeho zástupce Karl Hermann Frank a celá řada dalších funkcionářů Sudetendeutsche Partei prchá do Německa. V Berchtesgadenu probíhá schůzka mezi Hitlerem a Chamberlainem, na které nacistický vůdce požaduje odstoupení těch pohraničních oblastí Československa, kde žije více než 50 % německého obyvatelstva. Chamberlain tento požadavek přijímá. Pátek, 16. září 1938. Sudetendeutsche Partei je oficiálně zakázána. Dále je vydán zatykač na Konrada Henleina a Karla Hermanna Franka, proti kterým je vedeno trestní řízení pro paragrafy 1 a 3 zákona na ochranu republiky (úklady a ohrožování bezpečnosti republiky). Lord Runciman odlétá do Londýna, aby se setkal s ministerským předsedou Chamberlainem a podal mu zprávu o průběhu událostí. Sobota, 17. září 1938. Konrad Henlein vyzývá k založení polovojenského sboru – Sudetendeutsche Freikorps (SdFK). Československá vláda vyhlašuje částečnou mobilizaci. Pondělí, 19. září 1938. Vlády Anglie a Francie vyzývají čs. vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50 % německého obyvatelstva. V podstatě to znamená odstoupení Francie od československo-francouzských smluv z let 1924 a 1925. Úterý, 20. září 1938. Československo má ve zbrani již na půl miliónu mužů. Edvard Beneš po poradě s československou vládou odmítá britsko-francouzský plán na odstoupení pohraničních oblastí Německu. Čtvrtek, 22. září. Celý den probíhá velký nápor SdFK. Hlavní štáb vydává příkazy k ostraze hranic a krátce na to k zaujetí krytu hranice s plnou bojovou pohotovostí v opevnění a na hlavním obranném postavení. Henleinovcům se daří díky zradě zdejších představitelů státní moci obsadit celý Varnsdorf a zbytek Šluknovského výběžku. Je zajat kompletní četnický pohotovostní oddíl a několik družstev SOS. Liberecký prapor SOS ztrácí celkem 307 mužů, z nichž drtivá většina je odvlečena do Německa. Chamberlain znovu jedná s Hitlerem, tentokrát v Bad Godesbergu. Hitler žádá také splnění územních nároků Polska a Maďarska. Pátek, 23. září. Československé síly znovu dobývají Šluknovsko, proti povstalcům podporovaným jednotkami SA a SS nastupují dva prapory čs. pěchoty s podporou útočné vozby. Ve 22:15 je vyhlášena mobilizace. Prvním mobilizačním dnem je stanovena neděle 25. září a hlavním velitelem armády jmenuje prezident Beneš armádního generála Ludvíka Krejčího. Celkem je povoláno osmnáct ročníků 1. zálohy a potřebných specialistů 2. zálohy. Jedná se o 1 250 000 osob a dále o 36 000 evidenčních motorových vozidel. Do činné vojenské služby musí nastoupit záložníci, kterým bylo 40 let a všichni mladší. Neděle, 25. září 1938. Dále bez obtíží probíhá mobilizace československé armády. Britský velvyslanec předává čs. vládě text Hitlerova memoranda z Godesbergu, a ta jej následně odmítá. Francie oznamuje, že v případě německého útoku přijde Československu na pomoc. Úterý, 27. září 1938. Hitler zasílá britskému ministerskému předsedovi Chamberlainovi ultimativní dopis, ve kterém se opět domáhá svých požadavků, jejichž splnění žádá do 14:00 následujícího dne. Nadále pokračuje československá mobilizace, stejně jako ozbrojené střety v čs. pohraničí. Středa, 28. září 1938. Hitler zve zástupce Itálie, Francie a Velké Británie, tedy Mussoliniho, Daladiera a Chamberlaina na 29. září do Mnichova. Čtvrtek, 29. září 1938. Jsou zahájena jednání v Mnichově a před půlnocí je dojednána Mnichovská dohoda, kterou vypracovali Němci a do jednání předložili Italové. Ve všech jazykových verzích je vyhotovena a podepsána krátce po půlnoci. Československo k jednání není vůbec přizváno. Pátek, 30. září 1938. Vláda přijímá Mnichovský diktát. Polská vláda před půlnoci zasílá vlastní ultimativní požadavek o odstoupení území s polským obyvatelstvem. Někteří českoslovenští generálové vyjadřují trvalé odhodlání armády bojovat. Sobota, 1. října 1938. Ve 14:00 začíná okupace prvního pásma čs. pohraničí německou armádou, která je vítána většinou sudetských Němců jako osvoboditelská. Československá vláda přijímá také ultimativní požadavky Polska. Sudety byly rozděleny na pět pásem,které budou postupně obsazeny mezi prvním a desátým říjnem. K Trutnovu se blíží německá armáda podporována silnými oddíly sudetoněmeckého freikorpsu. Vypadá to na bezproblémové zabrání opevnění a splnění rozkazů. Německé obyvatelstvo lemuje silnice a vítá své osvoboditele. Za zpěvu písně Horsta Wessela - Die Fahne Hoch postupují k pohraničnímu opevnění. V Trutnově v Krkonošských kasárnách sídlí 17. Hraničářský pluk pod velením plukovníka pěchoty Františka Kouřila. Po horečných jednáních se vojáci rozhodli nevyklidit bez boje pevnosti a rozhodli se bránit. Do Trutnova v dějinách již dvakrát vstoupila noha německých vojáků (roku 1745-granátníci Bedřicha Velikého a roku 1866 Pruská garda). Další pohanu nedopustíme.Každý krok do naši vlasti krvavě zaplatí. Vojáky posílí oddíl četnictva z oblasti Královce a Žacléře. Tak to je nástin příběhu,který budete prožívat na naši akci Krakonoš. Pravidla budou velmi jednoduchá a dodám je co nejdříve. Abaddon (Ruda)

More Events In

 15 December, Thursday