Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania nauk sądowych, prawa karnego i kryminalistyki"

 03 June
 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 ul. Uniwersytecka 22/26 - 50-137 - Wroclaw - Poland
 Anżelika Bednarz-Szewczyk
Studenckie Koło Naukowe Psychologii Sądowej "LOGOS" zaprasza wszystkich zainteresowanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Współczesne wyzwania psychologii, prawa karnego i kryminalistyki", która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2015 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem zapraszamy do przesyłania abstraktów na adres: sknps.logos@gmail.com do 22 maja 2015. Ponadto prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie wysłanie go na adres: sknps.logos@gmail.com Link do pobrania formularza poniżej http://speedy.sh/9Fwcf/LOGOS.Formularz.docx Zarówna uczestnictwo czynne, jak i bierne NIE podlega opłacie. Wymogi dotyczące abstraktu : 1. max. objętość do: 1 strony formatu A4 2. czcionka: Times New Roman 3. wielkość czcionki: 12 4. interlinia: 1,5 5. Przypisy: Wielkość czcionki w przypisach – 10 punktów. Celem organizowanej przez SKN Psychologii Sądowej "LOGOS" konferencji jest wskazanie współczesnych wyzwań jakie stoją przed naukami sądowymi, prawem karnym i kryminalistyką. Interdyscyplinarność tych nauk i wzajemne zależności pomiędzy nimi uzasadniają konieczność uwzględnienia ich razem w tematyce konferencji. Dokonujący się postęp w tworzeniu prawa, badaniu ludzkiej psychiki i rozwój nauk ścisłych stwarza nowe możliwości dla organów ścigania jak i dla przestępców. To właśnie rozwój powoduje, że przed tymi dyscyplinami naukowymi powstają kolejne wyzwania.

More Events In Wroclaw

 02 December, Friday
 Wroclaw
 10 February, Friday
 Wroclaw
 28 November, Monday
 Wroclaw
 22 October, Saturday
 Wroclaw
 25 March, Saturday
 Wroclaw