Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim systemie prawnym"

 21 May
 Wydział Teologii UWM, ul. Hozjusza 15
  - - -
 Alicja Kondratowicz
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego „Pro Familia” z Wydziału Teologii UWM oraz Studenckie Koła Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides” z Wydziału Prawa i Administracji UWM w dniu 21 maja 2015 r. (czwartek) organizują Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Funkcjonowanie prawa kanonicznego w polskim systemie prawnym" Miejsce obrad – Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15 Celem konferencji jest rozwijanie życia naukowego pośród studentów i doktorantów; zapoznanie uczestników z różnymi systemami prawnymi, które funkcjonują w ramach państwa polskiego oraz wskazanie zależności między prawem wewnętrznym Kościoła a prawem powszechnie obowiązującym w Polsce. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawują pracownicy Katedry Prawa Kanonicznego i Filozofii WT UWM. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Propozycje tematów wystąpień i/lub artykułów prosimy zgłaszać do 23 kwietnia 2015 r. na adres: teowpia@wp.pl Autorzy zgłoszonych tematów otrzymają do 30 kwietnia 2015 r. informację o przyjęciu tematu do wygłoszenia i/lub druku w publikacji książkowej. Pełne teksty artykułów o objętości do 22 tys. znaków ze spacjami należy przesłać do 30 czerwca 2015 r. na w/w adres poczty elektronicznej. Wydruk tekstu prosimy przesłać na adres: Wydział Teologii UWM, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn z dopiskiem konferencja - maj 2015 r. Organizatorzy nie przewidują wypłaty honorarium autorskiego za teksty wygłoszone podczas konferencji lub zgłoszone do druku. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł (referat) lub 150 zł (referat + artykuł w książce) i powinna być uregulowana do końca kwietnia br. Numer konta konferencji: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Bank Handlowy w Warszawie S.A. 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567 tytułem: Konf. 21.880.001-500 (podając w nawiasie własne imię i nazwisko) Z wyrazami szacunku Organizatorzy

More Events In

 15 December, Thursday