Ogólnopolska konferencja naukowa "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich wczoraj, dziś i jutro"

 22 May
 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Gołębia 24 - 31-007 - Kraków - Poland
 Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ
Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ zaprasza studentów i doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich wczoraj, dziś i jutro", która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2015 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgodnie z profilem zainteresowań naszego Koła, chcemy podjąć dyskusję na temat roli jaką odegrało, odgrywa i odgrywać będzie prawo kanoniczne w Polsce i jej systemie prawnym. Chcemy zająć się tematem w możliwie najszerszym ujęciu, zarówno historycznym jak i dogmatycznym. Zapraszamy do przygotowania referatów dotyczących następujących zagadnień: 1. Źródła partykularnego prawa kanonicznego ziem polskich 2. Historyczny rozwój prawa kanonicznego na ziemiach polskich 3. Polskie synody i ich postanowienia 4. Rozwój administracji kościelnej na ziemiach polskich 5. Ustrój kościelnych osób prawnych 6. Przywilej jako źródło prawa kanonicznego 7. Nuncjusze apostolscy i ich działalność w Polsce 8. Sądownictwo kościelne, słynne procesy 9. Prawo kanoniczne w polskim systemie prawa 10. Nauczanie prawa kanonicznego na ziemiach polskich 11. Perspektywy rozwoju partykularnego prawa kanonicznego 12. Wyzwania stojące przed polską kanonistyką Do udziału w konferencji zapraszamy studentów prawa, prawa kanonicznego, teologii, historii oraz innych kierunków. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesyłania abstraktów (maksymalnie 300 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: kanonistyka@gmail.com Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia. Listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w konferencji przedstawimy 5 maja. Uczestnicy otrzymają maile z programem konferencji oraz numerem konta, na który należy wpłacić opłatę konferencyjną. Dla uczestników czynnych przewidujemy opłatę w wysokości 50 zł (obejmuje ona materiały konferencyjne, przerwy kawowe i obiadową). Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Zapraszamy do udziału! Link do formularza zgłoszeniowego: http://sendfile.pl/pokaz/291722---McWi.html

More Events In Kraków

 28 October, Friday
 Kraków
 26 November, Saturday
 Kraków
 07 November, Monday
 Kraków