Ogólnopolska konferencja naukowa "KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH"

 28 May
 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
 ul. Zamojska 47 - 20 - 102 - Lublin - Poland
 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH” 28 maja 2015 r. Celem organizowanej konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk medycznych i o zdrowiu w następujących sekcjach tematycznych: I. Nauki społeczne: - Rola kobiety w zmieniających się kontekstach życia społecznego - rodzina, dom, praca, wypoczynek. - Kobiety na arenie życia publicznego i politycznego. - Obraz kobiety w mass mediach. II. Nauki medyczne i o zdrowiu: - Zdrowie kobiety w różnych okresach jej życia - zagrożenia, jednostki chorobowe, działania oraz programy profilaktyczne. - Uroda, pielęgnacja, upiększanie ciała - działania podejmowane ze strony kosmetologów, farmakologów, dietetyków, dermatologów oraz lekarzy medycyny estetycznej. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków, osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów. Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie. Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane. Komitet organizacyjny: Przewodnicząca: dr Marlena Matysek-Nawrocka, e-mail: mnawrocka@wsns.pl; Wiceprzewodnicząca: dr Maria Bernat, e-mail: mariabernat@wsns.pl; Wiceprzewodniczący/kontakty z mediami: dr Błażej Dyczewski, e-mail: bdyczewski@wsns.pl; Sekretariat konferencji: mgr inż. Dorota Łagoźny, e-mail: dlagozny@wsns.pl; mgr Monika Łaszczewska, e-mail: mlaszczewska@wsns.pl; mgr Monika Stachyra, e-mail: mstachyra@wsns.pl. ------------------------------------------------------------------------------- Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w konferencji oraz materiały zjazdowe. Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 20 maja 2015 r. z dopiskiem: "Konferencja WSNS 28.05.2015". Nr konta, na który należy dokonywać wpłaty: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Informacja o bazie noclegowej w Lublinie będzie zamieszczona na stronie internetowej konferencji. WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, tel.: 81 531 85 56 www.wsns.lublin.pl

More Events In Lublin

 30 October, Sunday
 Lublin
 04 November, Friday
 Lublin
 20 November, Sunday
 Lublin