Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Fikcja a rzeczywistość w kryminalistyce i naukach sądowych"

 21 May
 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 ul. Uniwersytecka 22/26 - 50-137 - Wroclaw - Poland
 Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki zaprasza wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską konferencje naukową "Fikcja a rzeczywistość w kryminalistyce i naukach sądowych" w dniach 21-22 maja 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego W celu uczestnictwa czynnego zapraszamy do składania abstraktów na adres mailowy: sknk.konferencje@gmail.com W ramach konferencji chcemy poruszyć następujące zagadnienia: - skuteczność metod wykrywczych - kryminalistyka i nauki sądowe w kulturze masowej - kryminalistyka i nauki sądowe w sztuce i kulturze - statystyka skuteczności techniki kryminalistycznej - teoria a praktyka w kryminalistyce i naukach sądowych - wiarygodność kryminalistyki i nauk sądowych Uczestnictwo zarówno czynne, jak i bierne nie podlega opłacie. Wymogi dotyczące abstraktu : 1. max. objętość do: 1 strony formatu A4 2. czcionka: Times New Roman 3. wielkość czcionki: 12 4. interlinia: 1,5 , marginesy 2,5 5. W wierszu pierwszym wyrównanym do lewej strony należy wpisać: imię, nazwisko. 6. W wierszu drugim wyrównanym do lewej należy wpisać: w przypadku studentów: rok i kierunek studiów w przypadku doktorantów: doktorant, 7. W wierszu trzecim wyrównanym do lewej należy podać: nazwę uczelni macierzystej, 8. W wierszu czwartym wyśrodkowanym: tytuł pracy pisany kursywą 9. Dokument musi być nazwany nazwiskiem autora pracy i zapisany w formacie doc. 10. Tekst wyjustowany 11. Przypisy: Wielkość czcionki w przypisach – 10 punktów. Przypisy należy umieszczać na dole strony, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany. Abstrakt należy nadesłać na pocztę mailową do 7 maja 2015 r. Organizowana przez SKN Kryminalistyki konferencja ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do „prawdziwości” kryminalistyki oraz nauk sądowych poprzez zestawienie teorii z praktyką, a także konfrontację rzeczywistości z fikcją literacką czy filmową. Organizatorzy pragną uzyskać odpowiedź na pytanie: „Co determinuje skuteczność współczesnych metod, którymi posługują się kryminalistyka oraz nauki sądowe?”. Budzi ona liczne kontrowersje, z którymi zmierzyć się będą musieli uczestnicy konferencji. Czy statystyka kompromitująca skuteczność techniki kryminalistycznej i nauk sądowych odzwierciedla stan rzeczywisty? Ile fikcji, a ile prawdy dotyczącej tych dwóch dziedzin przedstawianych jest w dziełach fabularnych i artystycznych oraz szeroko rozumianej kulturze masowej? Celem tej konferencji jest zdiagnozowanie sytuacji rzeczywistej owych dziedzin wiedzy, odpowiedź na postawione pytania i określenie kierunku rozwoju nauk pomocniczych, bez których niejedno postępowanie nie mogłoby realizować swoich celów.

More Events In Wroclaw

 02 December, Friday
 Wroclaw
 10 February, Friday
 Wroclaw
 28 November, Monday
 Wroclaw
 25 March, Saturday
 Wroclaw