Offkonst II: De temporära rummens polemik

 20 May
 Museum of Sketches for Public Art
 Finngatan 2 - 223 62 - Lund - Sweden
 Konstitutet
Presentationer och diskussion under ledning av Maria Lantz, rektor Konstfack i Stockholm. OBS! För garanterad sittplats, anmäl att du kommer till bokning@konstitutet.se. De konstnärer som är verksamma i de offentliga rummen arbetar idag i allt större utsträckning med tillfälliga uttryck. Temporära rum kan skapas genom exempelvis installationer och performance, men också som rum för mänskliga möten och utbyten av åsikter. Social interaktion är grundläggande för många av dessa rum, som ofta har ett kritiskt inslag. Hur ser förhållandet mellan konstnärlig frihet och konstnärens ansvar ut här? Kan man kräva ett etiskt förhållningssätt hos konstnären? Och hur kommer framtidens offentliga konst egentligen att se ut då allt fler konstnärer arbetar med det temporära? Ett kvällsseminarium arrangerat av Konstitutet och Skissernas Museum och en uppföljare till Konstitutets seminarium Offkonst – Fasta och temporära rum 12/11 2014. Entré: 50 kr Datum: 20 maj, kl 17–21 Plats: Skissernas Museum, Finngatan 2 i Lund Anmälan för garanterad sittplats senast 18 maj till: bokning@konstitutet.se För mer info: Konstitutet tel. 040-666 50 15 eller Skissernas Museum 046-222 72 83 Bilden: Superstudio.

More Events In Lund

 14 January, Saturday
 Lund
 03 November, Thursday
 Lund