OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy

 19 May
 Karlovo náměstí 3, 12000 Praha 2
  - - -
 Studio W
OBSAH * Postup při výpočtu průměrného výdělku, hrubá mzda (co je mzdou či platem), odpracovaná doba, rozhodné období * Postup při sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a dopad do průměrného výdělku * Pravděpodobný výdělek * Průměrný výdělek (PV) čistý a hrubý, hodinový a měsíční – výkladové problémy (daňový bonus, přeplatek na dani aj.) * Započítávání složek mzdy poskytovaných za delší období do PV a krácení za neodpracovanou dobu * Kontroly Úřadu práce na výpočet PV * Použití PV pro účely mezd a platů, vč. placení přesčasů a svátků, náhrady mzdy při překážkách v práci a za dovolenou, náhrady škody a odstupného * Poskytování náhrady mzdy zaměstnanci po dobu prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti – výpočet redukovaného průměrného výdělku, možnosti nadstandardního zvýšení náhrady mzdy, daňové souvislosti, zvláštní postup u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, právo zaměstnavatele na kontrolu zaměstnanců, možnosti postihu při porušení režimu, přechod do nemocenského, náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání v této době * Srážky ze mzdy podle ZP, nezabavitelné částky, postup podle občanského soudního řádu, exekuce, výpočet srážek, srážky z dávek nemocenského pojištění * Dohody o srážkách ze mzdy podle nového občanského zákoníku a nejasnosti s ním spojené, novela NOZ * Započtení pohledávky zaměstnavatele vůči mzdě zaměstnance * Srážky při oddlužení (tzv. osobním bankrotu), výkladové problémy a rozpory * Zúčtování mzdy podle evidence odpracované doby * Splatnost a výplata mzdy (platu), možnosti bezhotovostní výplaty, prodlení zaměstnavatele a jeho důsledky – úroky z prodlení * Některé další souvislosti s novým občanským zákoníkem – zákaz použití některých ustanovení ve vztahu ke mzdě a platu

More Events In

 15 December, Thursday