Noc kostelů sv. Havel, Praha 1 - Staré Město/Night of Churches 2015 - St. Gallus Church - Prague 1

 29 May
 Kostel sv. Havla
 Havelská 512/1 - 11000 - Prague - Czech Republic
 Dorota Hryzáková
PROGRAM/PROGRAMME 12:15 13:00 Mše sv./Holly Mass 15:30 16:45 Heraldické památky kostela sv. Havla (přednáška heraldika Ing. Jana Locha)/Heraldic Signs in St. Gallus Church (lecture by Mr. Jan Loch in Czech language) 17:00 Komentovaná prohlídka kostela (PIS)/Guided tour in Czech language 18:00 - 18:10 Vyzvánění zvonů a slavnostní fanfára/Bells ringing and solemn fanfare 18:15 - 19:00 Komentovaná prohlídka kostela (H. Čižinská)/ Guided Tour in Czech language 19:00 -19:45 Koncert komorního sboru Radost/Concert of chambre choir Radost 20:00 - 21:00 Co se děje u oltáře? Výklad významu mše sv. - průvodcem P. Antonín Příkaský OCarm. Bude prostor i pro Vaše dotazy./What is happening at the altar? - Interpretation by priest in Czech language 21:00 - 21:30 Koncert Svatohavelského sboru Drdoly/Concert of St. Gallus women´s choir Drdoly 21:30 - 22:00 Komentovaná prohlídka kostela v anglickém jazyce (Phdr. Jaroslava Nováková - Praž. inform. služba)/ GUIDED TOUR IN ENGLISH LANGUAGE 22:00 - 22:30 Koncert Svatohavelských hudebníků/Concert of St. Gallus musicians 22:30 Modlitba Anděl Páně/Night Prayer (ukončení programu) http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1093 Foto: Michaela Antůšková www.antuskova.cz

More Events In Prague

 13 December, Tuesday
 Prague
 18 November, Friday
 Prague
 07 December, Wednesday
 Prague
 08 July, Saturday
 Prague
 03 December, Saturday
 Prague
 12 November, Saturday
 Prague