NIE dla łącznika drogowego pomiędzy ul. Barbary i Kościuszki w Katowicach

 16 May
 Katowice, Poland
  - - -
 Urszula Wójcik
16 maja 2015r. pojawiła się informacja prasowa o planach władz miasta związanych z budową łącznika drogowego pomiędzy ul. Barbary i Kościuszki. Link do artykułu: http://www.infokatowice.pl/2015/05/16/miasto-chce-wybudowac-droge-laczaca-ulice-barbary-i-tadeusza-kosciuszki/ Kiedy w 2009 roku wycięto prawie wszystkie drzewa przy ul. Barbary, podjęliśmy działania mające temu zapobiec (zezwolenie obejmowało 65 drzew). Niestety, większość z nich (52) zostało wówczas wyciętych, a decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wstrzymaniu wycinki (istniało uzasadnione prawdopodobieństwo wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa!) "uratowała" tylko 13 drzew na odcinku ul. Barbary między ogródkami działkowymi a przedszkolem. Wydarzenie ma pomóc zebrać informacje o preferencjach mieszkańców dotyczących organizacji ruchu w okolicach ul. Barbary, liczbie osób nie wyrażających zgody na kolejną wycinkę drzew oraz gotowych do poparcia protestu przeciwko budowie łącznika, o którym mowa wyżej.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday