NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TẠI FPT TELECOM - HẢI DƯƠNG

 16 May
 342 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, TP Hải Dương
  - - -
 Van Le
- Các vị trí tuyển dụng : + Nhân viên kinh doanh dịch vụ Internet : 20 + Nhân viên kinh doanh dịch vụ truyền hình : 15 + Trưởng phòng kinh doanh : 2 + Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật khu vực Kinh Môn : 1 - Địa điểm làm việc : TP Hải Dương, Bình Giang, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành. - Chi tiết xem tại : http://vieclam.fpt.net/tin-tuc/event-tuyen-dung-nv-phat-trien-kinh-doanh-tai-chi-nhanh-hai-duong-1652015-88.html

More Events In

 15 December, Thursday