NEI til rasering av lokalsykehusene

 13 June
 Oslo, Norway
  - <> - -
 JA til bevaring av akuttsykehuset i Fjellregionen
En "facebookmarkering"! Bakgrunn: Helseministeren uttaler i dag at halvparten av norske sykehus er for små til å drive akuttkirurgi. Argumentet som brukes er at å fortsette som nå vil være en "seigpining gjennom mange vanskelige prosesser der kvaliteten vil lide underveis" Denne uttalelsen er kun korrekt dersom det allerede er opplest og vedtatt at halvparten av norske sykehus skal legges ned uavhengig av hva prosesser og utredninger medfører og viser. All tidligere erfaring viser at når akuttkirurgien fjernes fra ett lokalsykehus, rakner også andre funksjoner og tilbudet til befolkningen blir langt dårligere. HVEM kan dokumentere at nedleggelse av halvparten av norske sykehus gir bedre helsetjenester til befolkningen? (HELE befolkningen!) HVEM kan ta en avgjørelse med så vanvittig store og irreversible konsekvenser UTEN å lytte til folket? Forskning fra Norge (og diverse andre land) viser at verken kvalitet eller økonomi blir bedre ved å fjerne de små og lage store enheter! Å frarøve helsetilbudene fra distriktene kan ikke sees på annet vis enn som ett forsøk på å rasere distriktene selv! Dette GODTAR vi IKKE. Vi starter markeringen av vår motstand ved å bruke NEI til rasering av lokalsykehusene som profilbilde. HELE Norge skal med. Inviter dine venner til å delta i markeringen!

More Events In

 15 December, Thursday