Mừng Ngày Đúng 1 Năm Con Mèo Về Nhà

 24 May
 
  - - -
 爱猫的人
Thời gian trôi wa thật nhanh, mới thoáng qua thì đã sống vs con mèo được 1 năm . Nhớ hồi bắt nó về còn bé xíu mà bây giờ nó đã lớn rui :-* 很想念那天2014年5月24日,那天下大雨我还以为不可以接它回家呢 !才好,后来停雨…才可以和它在一起,我多么的开心 : 谢天谢地终于可以接它回家 。☆ <3

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday