Muay Thai Amatőr Világkupa

 20 May
 Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81.
  - - -
 Kurdy Thai Box
VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre kerülő Muay Thai Amatőr Világkupa segítségével alkalmat adunk az öt kontinens sportolóinak, hogy a különféle világszövetségek keretein kívül is megmutathassák tudásukat. A rendezvénnyel nemcsak a sportág népszerűsítését tűztük ki célul, hanem élményszerzési és versenyzési lehetőséget is kínálunk a nemzetközi és a magyar sportolók számára a Muay Thai szabályai szerint. Fontosnak tartjuk a sportélmény megélésén keresztül a sportbarátságok erősítését és a kulturális kapcsolatok létesítését. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges, drog- és doppingmentes sportra, ezért is választottuk a bajnokság jelmondataként a „Sporttal a drog ellen” szlogent. Küldetésünk prominens támogatója, egyszersmind a rendezvény sportszakmai védnöke, Moró Endre többszörös Muay Thai magyar- és világbajnok. Helyszín Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni u. 81. Időpontok A Világkupa 2015. május 20-24. között kerül megrendezésre. - Mérlegelés és regisztráció 2015. május 19. 12:00 - 20:00 2015. május 20. 09:00 - 11:00 - Bírói értekezlet 2015. május 20. 09:00 - 10:00 - Megnyitó 2015. május 20. 11:00 - Verseny kezdete 2015. május 20. 13:00 - Selejtezők 2015. május 20-23. között - Döntők 2015. május 24. Muay Thai Amatőr Világkupa (2015) www.muaythaiworldcup.com E-mail: info@miklosisasok.hu muaythaiworldcup Infovonal: 00 36 70 217-5242 Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 15. (Muay Thai Amatőr Világkupa) Szervező Miklósi Sasok Thai Box Sportegyesület által létrehozott Szervező Bizottság. (2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság u 10/2.) Versenyigazgatóság A mérkőzések szakmai lebonyolításáért a Versenyigazgatóság felel, amely az Elnökből és két tagból áll. A jelen Versenykiírás a továbbiakban az Elnök helyett a Versenyigazgató kifeje-zést használja. Versenyigazgató Keszi Zoltán, a Miklósi Sasok Thai Box Sportegyesület elnöke. Kategóriák A Szervező Bizottság a sportolókat nemük, életkoruk és versenysúlyuk alapján különféle ka-tegóriákba sorolja. Amennyiben egy kategóriában a nevezettek száma nem éri el a min. 3 főt, a Versenyigazgatóság jogosult az adott kategóriát egy szomszédossal összevonni. A táblázat mezőiben megadott kódoknak (#-jel után) a sporteseményen meghatározó jelen-tőségük lesz, ezért kérjük azokat már a Nevezési lap kitöltése során helyesen alkalmazni! FÉRFIAK Junior (16-18) Felnőtt (19-36) Veterán (37+) 42-45 Kg #MJ.42-45 #MA.42-45 #MV.42-45 45-48 Kg #MJ.45-48 #MA.45-48 #MV.45-48 48-51 Kg #MJ.48-51 #MA.48-51 #MV.48-51 51-54 Kg #MJ.51-54 #MA.51-54 #MV.51-54 54-57 Kg #MJ.54-57 #MA.54-57 #MV.54-57 57-60 Kg #MJ.57-60 #MA.57-60 #MV.57-60 60-63,5 Kg #MJ.60-63,5 #MA.60-63,5 #MV.60-63,5 63,5-67 Kg #MJ.63,5-67 #MA.63,5-67 #MV.63,5-67 67-71 Kg #MJ.67-71 #MA.67-71 #MV.67-71 71-75 Kg #MJ.71-75 #MA.71-75 #MV.71-75 75-81 Kg #MJ.75-81 #MA.75-81 #MV.75-81 81-86 Kg #MJ.81-86 #MA.81-86 #MV.81-86 86-91 Kg #MJ.86-91 #MA.86-91 #MV.86-91 Muay Thai Amatőr Világkupa (2015) www.muaythaiworldcup.com E-mail: info@miklosisasok.hu muaythaiworldcup Infovonal: 00 36 70 217-5242 Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 15. (Muay Thai Amatőr Világkupa) NŐK Junior (16-18) Felnőtt (19-36) Veterán (37+) 42-45 Kg #FJ.42-45 #FA.42-45 - 45-48 Kg #FJ.45-48 #FA.45-48 - 48-51 Kg #FJ.48-51 #FA.48-51 - 51-54 Kg #FJ.51-54 #FA.51-54 - 54-57 Kg #FJ.54-57 #FA.54-57 - 57-60 Kg #FJ.57-60 #FA.57-60 - 60-63,5 Kg #FJ.60-63,5 #FA.60-63,5 - 63,5-67 Kg #FJ.63,5-67 #FA.63,5-67 - 67-71 Kg #FJ.67-71 #FA.67-71 - 71-75 Kg #FJ.71-75 #FA.71-75 - 75-81 Kg #FJ.75-81 #FA.75-81 - Parasportolók A Világkupa keretében sor kerül a testi fogyatékkal élő sportolók (parasportolók) bemutató versenyeire is. A versenyen részt venni jogosult parasportolók körét, azok kategóriákba való besorolását egy személyben a Versenyigazgató határozza meg. A Versenyigazgatóság fenntartja a jogot, hogy a parasportolóknak egyedi feltételeket bizto-sítson, melyeket a jelen Versenykiírástól függetlenül teszi közzé. Díjazás Az első helyezett világkupát, a 2. és 3. helyezettek érmet, a 4. helyezett – valamint az összes dobogós – oklevelet kapnak. Külön díjazásra kerülnek: - A legtechnikásabb versenyző - A leggyorsabb KO-val végződő mérkőzés - Az első három csapat (akik szintén kupát kapnak) - A leginkább „fair-play” versenyző Nevezés A sporteseményre a sportegyesületek kizárólag olyan sportolókat nevezhetnek, akik az adott sportegyesülettel tagsági jogviszonyban állnak (tagsági könyv). Muay Thai Amatőr Világkupa (2015) www.muaythaiworldcup.com E-mail: info@miklosisasok.hu muaythaiworldcup Infovonal: 00 36 70 217-5242 Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 15. (Muay Thai Amatőr Világkupa) Az érvényes nevezéshez az alábbi lépéseket kötelező megtenni: - A jelen Versenykiírás mellékleteként kiadott Nevezési lap értelemszerű kitöltése, - a Nevezési lap aláírása a sportegyesület nevében aláírásra jogosult személy által, - a kitöltött és aláírt Nevezési lap visszaküldése postán vagy elektronikus levelezés útján a Szervező részére, - a beérkezett Nevezési Lap alapján a Szervező által kiállított Számla összegének megfize-tése. A nevezési határidő utolsó napja: 2015. április 15. Nevezési díj A sporteseményen a magyarországi sportegyesületek versenyzői kedvezményesen vehetnek részt. A Szervező a parasportolók számára további engedményeket biztosít: - Egészséges sportolók: 25 Euro / fő - Parasportolók: 10 Euro / fő A nevezési díj Forintban, a számla kiállításának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hiva-talos devizaárfolyama alapján kerül konvertálásra és kiszámlázásra. Részvételi díj A nevezési díjon felül, amennyiben azt a sportegyesület igényli, a Szervező Bizottság külön díjazás ellenében (részvételi díj) szállást, étkezést és transzfert biztosít. A részvételi díj ösz-szege a választott szállás-kategória, étkezés és esetleges transzfer alapján kerül kiszámítás-ra. A részleteket tartalmazó ajánlat a jelen Versenykiírás mellékleteként kerül kiadásra. Részvételi feltételek A sporteseményen történő részvételhez az alább felsorolt feltételeket mind a sportegyesület vezetőjének, mind a versenyzőknek el kell fogadniuk: - Az előírásoknak megfelelően kitöltött Nevezési lapot legkésőbb a nevezési határidő utol-só napjáig vissza kell küldeni a Szervező részére. - A Nevezési Lap alapján kiállított Számla kiegyenlítése a fizetési határidőig. Muay Thai Amatőr Világkupa (2015) www.muaythaiworldcup.com E-mail: info@miklosisasok.hu muaythaiworldcup Infovonal: 00 36 70 217-5242 Postacím: 2311 Szigetszentmiklós, Pf. 15. (Muay Thai Amatőr Világkupa) - A sportegyesületek által nevezett versenyzőknek az adott sportegyesülettel tagsági jog-viszonyban kell állniuk (szövetségi sportkönyv). - A sportegyesületek által nevezett versenyzőknek a verseny idején érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkezniük (a sporttörvényben előírt orvosi engedély, rajta „versenyez-het” pecséttel). - A verseny helyszínén történő mérlegelést és orvosi alkalmassági vizsgálatot követően, a regisztrációs eljárás során, minden versenyzőnek alá kell írnia a Versenyzői nyilatkozatot, melyben többek között elfogadja a jelen Versenykiírás mellékleteként kiadott Verseny-szabályzatot is. Kiesési rendszer A bajnokság egyenes kieséses rendszerben kerül lebonyolításra (nincs vigaszág). „Sporttal a drog ellen” A Versenyigazgatóság felhívja a nevező sportegyesületek figyelmét, hogy a versenyzők szer-vezetének drog- és doppingmentes állapotát a Magyar Antidopping Csoport közreműködé-sével ellenőrizni fogja. Az ellenőrzések véletlenszerű kiválasztás alapján fognak megtörténni. A helyszíni regisztráció során a Versenyzői nyilatkozat aláírásával a versenyzők elfogadják, hogy a vizsgálat megtagadása, vagy annak esetleges pozitív eredménye a sporteseményről történő azonnal kizárást vonja maga után. Szigetszentmiklós, 2014. december 8. Keszi Zoltán Versenyigazgató

More Events In

 15 December, Thursday