MODRÁ - VELEHRAD - VINNÝ SKLÍPEK

 30 May
 Velehrad, Czech Republic
  - <> - -
 SONS Olomouc
Oblastní odbočka SONS Olomouc vás srdečně zve na autobusový zájezd MODRÁ - VELEHRAD - VINNÝ SKLÍPEK v sobotu 30. května 2015 Sraz účastníků: v 7:45 na stanovišti M v prostoru mezi nádražím a konečnou zastávkou tramvají na Fibichově ulici. Odjezd v 8 hodin! PROGRAM: první zastávkou bude "Živá voda" v Modré. Navštívíme zajímavou expozici v tunelu hluboko pod vodní hladinou. Můžeme si zblízka prohlédnout mnoho druhů vodních živočichů. Hned v sousedství se nachází - Velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví = archeoskanzen Modrá. Po prohlídce se přepravíme na blízký Velehrad, známé poutní místo. Nejprve poobědváme ve Vegacentru a poté si s průvodcem prohlédneme baziliku Nanebevzetí panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. V odpoledních hodinách se přesuneme do Polešovic, kde ve vinném sklípku pana Nikodéma Míši ochutnáme výborná moravská vína. Budeme si moct také víno zakoupit, cena za 1 l se pohybuje kolem 40 Kč. Vezměte s sebou petlahve. Návrat do Olomouce - ve 20 hodin. Cena zájezdu - 250 Kč., pro nečleny SONS + 21% DPH = 310 Kč. Cena zahrnuje - cestovné autobusem, poplatky za komentované prohlídky, parkovné, ochutnávku vín a občerstvení ve sklípku. Oběd si hradí každý účastník sám. Přihlášky a úhrada poplatku - do 14. 5. v kanceláři Oblastní odbočky osobně, telefonicky nebo se můžete přihlásit i e-mailem, kontakty níže. CO S SEBOU - průkazy ZTP-P, menší svačinku, nezbytné léky, minerálku nebo vodu, petlahve, fotoaparáty a deštníky pro případ, že bude pršet. KONTAKTY - Bc. Marie Kebrdlová, vedoucí zájezdu, Tel: 583 034 529, 585 427 750, 608 321 399. Email: olomouc-odbocka@sons.cz

More Events In

 15 December, Thursday