Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

 17 May
 Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń
 ul. Sosnowa 5 - 43-195 - Mikołow - Poland
 Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku, a jego celem jest zwiększenie świadomości ludzi na temat zagrożeń wynikających ze spadku bioróżnorodności, czyli bogactwa form życia na naszej planecie, które to zmniejsza się w zastraszającym tempie. Naukowcy różnie szacują tempo wymierania gatunków: według konserwatywnych ocen tracimy ok. 5 tys. gatunków rocznie. Szacunki pesymistyczne mówią nawet o 150 tys. gatunków znikających każdego roku z Ziemi. Tempo to jest od 5-25 tys. razy wyższe od naturalnego. W ciągu najbliższych 25-30 lat może zniknąć 25-50% gatunków. W Polsce najbardziej zagrożone są gatunki żyjące na bagnach i podmokłych łąkach, wskutek przekształcania tych terenów na użytki rolne. W lasach spadek bioróżnorodności związany jest z nastawioną na szybki zysk gospodarką leśną. Postępująca fragmentaryzacja ekosystemów w związku z budową autostrad czy infrastruktury turystycznej w górach to kolejne przyczyny prowadzące do spadku bioróżnorodności. Ochrona bioróżnorodności jest zatem potrzebą chwili, jest działaniem, które ukierunkowane jest również na ochronę ludzi.

More Events In Mikołow

 26 November, Saturday
 Mikołow
 22 October, Saturday
 Mikołow
 12 November, Saturday
 Mikołow
 14 November, Monday
 Mikołow
 22 October, Saturday
 Mikołow
 03 December, Saturday
 Mikołow