Miasteczko Integracyjne 2015

 28 May
 Dąbrowica, Lublin County
  - - Lublin - Poland
 Omnes Gentes
Integrational Town 2015 Date: 28-31st of May 2015 Place: Dąbrowica near Lublin Volunteer Centre invites for an Integration Town 2015! The program includes: training and workshops, and also meetings with special guests. This year we will be guided by the motto: "Peace and youth go forward together", these are the words of John Paul II, who especially loved young people. The Integration Twon is an initiative which aims to increase the awareness of Poles on migration, and promoting multiculturalism and the presence of foreigners in Poland. See you in Dąbrowica! Miasteczko Integracyjne 2015 Data: 28-31 maja 2015 Miejsce: Dąbrowica koło Lublina Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza na Miasteczko Integracyjne 2015! W programie: szkolenia i warsztaty, oraz spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W tym roku przyświecać nam będzie hasło: „Pokój i Młodość idą razem”, to słowa Jana Pawła II, który szczególnie kochał młodych ludzi. Miasteczko Integracyjne to inicjatywa, która ma na celu zwiększanie świadomości Polaków na temat migracji, a także promocję międzykulturowości i obecności cudzoziemców w Polsce. Do zobaczenia w Dąbrowicy!

More Events In Lublin

 30 October, Sunday
 Lublin
 04 November, Friday
 Lublin
 20 November, Sunday
 Lublin