Međunarodna izložba ovaca i koza – Ovis & capra.

 05 June
 Backi Vinogradi, Serbia
  - <> - -
 Nemanja Dostanić Neca
Poštovana gospodo, U mestu Bački Vinogradi, nedaleko od Subotice, 6. i 7. juna 2015. godine biće priređena Međunarodna izložba ovaca i koza – Ovis & capra. Na izložbi će biti prikazani primerci za priplod najboljih pasmina ovaca i koza, koje se gaje u Srbiji, kao i u zemljama učesnicima. Izložba ima cilj da unapredi ovu granu stočarstva. Tokom izložbe će biti prikazani: - ocenjivačka izložba najboljih priplodnih ovaca i koza; - laparoskopski postupci osemenjavanja ovaca i koza; - stručno predavanje o ovoj grani stočarstva (iskustva: dometi i problemi) - takmničenje u šišanju ovaca (poneti makaze, napajanje električnom, energijom raspoloživo. Pobedniku pripada pehar i lepa robna ili novčana nagrada). - akucijska prodaja rasplodnih primeraka (preuzimanje i plaćanje na licu mesta); - ocenjivačka izložba ovčijih i kozjih sireva; - takmičenje u spremanju ovčijeg gulaša. - izložba opreme za staje, izmuzišta i drugo. Tokom izložbe, u podnevnim i večernjim časovima, nastup domaćih i stranih folklornih grupa. Molimo da do 1. marta odgovorite : a) da li ćete učestvovati na ovoj izložbi; b) broj i vrsta učesnika vaše ekipe; b) za koje ste od navedenih delova izložbe zainteresovani da učestvujete: izložba životinja, takmičenje u šišanju, aukcija i ostalo. Podrazumeva se da životnje, koje će biti dopremljene na izložbu imaju veterinarska uverenja – da nisu inficiana opasnim zaraznim bolestima. Troškovi hranjenja i pojenja izložene stoke plaća organizator izložbe. Smeštaj (noćenje ishrana izlagača) u lokalnim turističkim objektima snose izlagači. Cene su za ovu priliku prihvatljive. Dolazak izlagača je do 5 juna u 17 časova. Naknadno, e-mailom poslaćemo putni pravac: od graničnog prelaza do mesta izložbe. Očekujemo Vaš odgovor do 1. marta 2015. godine na sledeću e-mail adresu: ivanalilic@gmail.com Istu možete koristiti da dobijete odgovor o više pojednosti o ovoj priredbi. S poštovanjem, Ksenija Gabrić, direktor

More Events In

 15 December, Thursday