Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! Kunstlandskap Hardanger , 4 områder

 23 May
 Hardanger, Utne, Mælen, Norheimsund
  - - -
 Kjell-Erik Ruud
Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! Kunstlandskap Hardanger , 4 områder Utne, Mælen, Bu, Norheimsund Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! er eit 3-årig prosjekt med kunst i landskapet, i regi av kunstnarorganisasjon en Harding Puls. Fire områder i Hardanger har fått si kunstløype, og er i 2014 del av Hardanger 2014. Sjå nettside: http://kunstlandskap.no/ www.kunstlandskap.no På BU ved Hardangerbrua er kunstverka plassert frå bommen nedanfor parkeringsplassen og nedover langs gang- og sykkelvegen ned mot brua. Kunstnarar er: Peder Istad, Johild Mæland, Svein Nå og Guro Øverbye , Unni Askeland sitt ”Kyss” samt Agurtxane Concellon og Kirsti van Hoegee. UTNE, på Hardanger folkemuseum sitt uteområde kan ein sjå Felieke van der Leest, Lasse Årikstad, Anne Knutsen og Silje Solvi, Mona Nordaas, Essi Korva og Johild Mæland sine verk. På MÆLEN i Herand er kunstnarane: Bjørn Kromann-Andersen, Ingeborg Annie Lindahl , Tinna Gunnarsdottir, Siri Kollandsrud, Arne B. Mælen og Solfrid Aksnes. Kunstverka er plassert langs den 3 km lange vegen ut til Hardanger Kulturgalleri. I NORHEIMSUND er kunst installasjonane plassert på Straumhaugen, langs Strandvegen og på Hardanger fartøyvernsenter. Kunstnarane er : duoen Nina Bang Larsen og Kristin Velle-Georg , Tom Stian Kosmo, Felieke van der Leest, Vanesa van Vlerken samt Silje Solvi sitt ”Hardangersegl” på Hardanger Fartøyvernsenter. ARRANGØR Harding Puls, kunstnarorganisasjonen for dei profesjonelle kunstnarane knytt til Hardanger, har sidan 2004 stått for fleire enkeltståande temporære kunstprosjekt i landskapet. I 2014, fekk Harding Puls eit 3-årig tilskot frå Hordaland Fylke. Med hjelp av ekstra lokale og regionale tilskot og ikkje minst kunstnarane sin eigen innsats vart det etablert 4 kunstløyper i Hardanger som får tilført nye kunstverk kvart år av dei 3 åra. IDEEN BAK Landskapet i Hardanger har vore eit ikon for den nasjonale identiteten for Noreg som vart skapt av kunstnarar etter 1814. Nasjonalromantikarane let set inspirera av det storslagne i landskapet vårt. Dagens kunstnarar går direkte inn i det same landskapet, og på sin måte skaper vår tids identitet.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday