MARĊ - ĦRUĠ MIN-NIĊĊA

 14 June
 Iz-Zejtun, Malta
  - <> - -
 Ghaqda Banda Zejtun A.D.1933
Il-Banda Żejtun tiftaħ uffiċjalment il-festa b'daqq ta' marċi brijużi mat-toroq ewlenin taż-Żejtun saz-zuntier tal-Knisja Parrokjali. Mall-wasla tal-banda fuq iz-zuntier fil-11:00am l-Għaqda Banda Żejtun flimkien mal-poplu Żejtuni tilqa il-vara titulari ta' Sta. Katarina V.M. fiċ-ċerimonja ta' ħruġ min-niċċa b'daqq ta' marċi u innijiet brijużi mill-ewlenijja Banda Żejtun.

More Events In

 19 November, Saturday
 
 15 December, Thursday