Maraton równościowy w II LO

 29 May
 Jałowcowa 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  - - -
 II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
Zapraszamy wszystkich Żeromszczaków na maraton równościowy w naszym liceum 29-30 maja. Stworzymy razem coś pozytywnego. Nie zabraknie dobrych filmów! Maraton równościowy odbywa się w ramach projektu „Równa szkoła - wolna od przemocy i dyskryminacji”. Celem projektu (E1/1829 Fundusze EOG w ramach programu Obywatele Dla Demokracji) jest organizacja działań o charakterze antydyskryminacyjnym zwiększających wiedzę i umiejętności uczniów i uczennic, kadry szkolnej i innych zaangażowanych podmiotów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, oraz wsparcie procesu realizacji przez Szkołę wymogu prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej angażującej całą społeczność szkolną. Udział w projekcie ma pomóc szkołom i kadrze nauczycielskiej w opracowywaniu skutecznych polityk przeciwdziałających przemocy motywowanej uprzedzeniami w szkole oraz efektywnie realizujących konieczną w świetle prawa edukację antydyskryminacyjną. W ramach projektu zrealizowano diagnoza rozwiązań równościowych (wywiady z kadrą nauczycielską i uczniami/uczennicami, analiza dotychczasowych praktyk i działań) Maratom równościowy jest wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej mające charakter edukacyjny i przeciwdziałający przemocy motywowanej uprzedzeniami, w tym homofobii. Na bieżąco odbywa się także mentoring szkoły w procesie wdrażania polityk równościowych i antydyskryminacyjnych. Bierzemy udział w przygotowaniu „Drogowskazu Dobrych Praktyk”. W listopadzie grupa nauczycieli i uczniów bierze udział w konferencji podsumowującej. W razie dalszych pytań, proszę o kontakt renradz@wp.pl . Akty prawne Rozporządzenie MEN z dn. 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego - Dz. U. z 2013 r. poz. 560 (dostępne http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/560/1 ) Statut szkoły oraz Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły Program - Wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Maz. (dostępne http://s15865988.onlinehome-server.info/show.php?w=article&id=41) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (dostępna http://s15865988.onlinehome-server.info/dokumenty/UNESCO/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf )

More Events In

 15 December, Thursday