Łukasz Gorczyca i Adam Mazur: Wisła. Z nurtem i pod prąd propagandy // Vistula: With and Against the Tide of Propaganda | KRAKOW PHOTOMONTH

 17 May
 Dom Norymberski w Krakowie
 Skałeczna 2 - 31-065 - Kraków - Poland
 Miesiąc Fotografii w Krakowie / Photomonth in Krakow
Please scroll down for English version W bogatej i doniosłej historii społecznej Wisły zdarza się bodaj po raz pierwszy, aby jej korytem spławiano książki. Pomysł, by wystawę polskich książek fotograficznych zawęzić wedle kryterium topograficznego do publikacji związanych z biegiem największej w kraju rzeki, wynika nie tylko z nadmiaru intrygującego materiału wizualnego, ale także z przekonania, że najciekawsze dzieła powstawały u nas na styku różnych fotograficznych estetyk i propagandy. Dla tej ostatniej zaś figura Wisły od zawsze była osią narodowego mitu. Ideą wystawy jest zatem ukazanie specyfiki rodzimych photobooków– jak ten gatunek określa się w literaturze anglosaskiej – jako jednego z nowoczesnych narzędzi definiowania tożsamości kulturowej zarówno na potrzeby władzy, jak i w imię obywatelskiego zaangażowania lub artystycznej prawdy. Na wystawie dominują publikacje z okresu PRL-u. Masowa produkcja książek, w tym wydawnictw albumowych, była jednym z priorytetów ówczesnej polityki kulturalnej. Nasz wybór uzupełniają publikacje sprzed 1945 roku oraz książki wydane po 1989. Zestawione razem ukazują z jednej strony źródła specyficznego języka wizualnego propagandy, a z drugiej jego żywotność. Spacer brzegiem sfotografowanej Wisły pozwala odkryć różne modele konstruowania i dekonstruowania oficjalnego obrazu rzeczywistości. Dzieła wyjątkowe sąsiadują z edytorskimi kuriozami i ciekawostkami, ale wszystkie okazują się równie fascynujące, bowiem bardziej niż tworzenie kanonu gatunku interesuje nas poszerzanie pola dyskusji o historii fotografii i jej społecznych funkcjach. Oto więc rejs przez historię kraju – od jego mitycznych i duchowych źródeł, przez modernizację i industrializację, katastrofę Zagłady, mit odbudowy, legendę oddolnych, wolnościowych zrywów, aż po ideologizację oraz estetyzację krajobrazu kulturowego i naturalnego. Kuratorzy: Łukasz Gorczyca i Adam Mazur Więcej informacji: http://www.photomonth.com/program/lukasz-gorczyca-adam-mazur-wisla-z-nurtem-i-pod-prad-propagandy Dom Norymberski ul. Skałeczna 2 Wernisaż: 17.05.2015, 15.30 Wystawa czynna: 19.05–14.06.2015 // Out of the richly significant social history of the Vistula River, a novel idea emerged: to raft books downriver. Within the context of an exhibit on the Polish photobook, the decision was made to winnow a selection along topographical lines, down to titles whose primary focus is Poland’s longest and largest, as well as most symbolically resonant, river: the Vistula. This concept was sparked by curiosity about what amounts to a vast and largely untapped trove of compelling visual material relating to the river; as well as a curatorial hunch that the most illuminating works on the subject of the Vistula and its place within the Polish psyche are to be found where the aesthetics of photographic representation and reproduction intersect with the modes and motivations of political propagandizing. In the case of the latter, the emblematic figure of the Vistula has, since time immemorial, served as the axis for the plotting of a national myth. The goal is to examine the way in which the photobook format and Vistula theme have been used, on the one hand, by government propagandists attempting to tap an iconic river in the base interests of regime; but also, on the other, by those who have embraced the Vistula in the name of civic engagement, or been drawn to its banks in the search for elemental form and artistic truth. Nearly fifty books have been arranged to form a meta-narrative of sorts, which we have divided into eight chapters. Each chapter focuses on a city or region through which the Vistula flows—from the Beskid Mountains in the south to the port of Gdańsk on Poland’s Baltic seacoast—while simultaneously highlighting various motifs of Polish cultural identity and their overlap with the traditions and tropes of Vistula River photography. The exhibition’s core is formed by publications printed during the period of the Polish People’s Republic (1952–1989). They are additionally bracketed by publications from before 1945, as well as volumes released after 1989. The overlaying of all three publishing periods reveals a common wellspring of nationalistic themes and symbols, which collectively comprise a pictorial lexicon of remarkable vitality. For we are dealing with a model of photographic narration that has proven to be more resilient than regimes, and far more durable than the impermanence of any one single political agenda. Curators: Łukasz Gorczyca and Adam Mazur For more information: http://www.photomonth.com/en/program/lukasz-gorczyca-adam-mazur-i-vistula-with-and-against-the-tide-of-propaganda-i Dom Norymberski Skałeczna 2 Opening: 17.05.2015, 3.30 p.m. Exhibition open: 19.05–14.06.2015

More Events In Kraków

 28 October, Friday
 Kraków
 26 November, Saturday
 Kraków
 07 November, Monday
 Kraków