Lotgenotensamenkomst PUTTE Beerzel

 26 May
  Taverne Beerzelberg Hallaardreef 15 2580 Putte/Beerzel
  - - -
 V.L.F.P
Zoals velen onder jullie waarschijnlijk weten , gaat Jan de groep niet meer leiden in Putte wegens gezondheidsredenen en dit vanaf april 2015. Namens het bestuur danken wij hem voor de geleverde inspanningen van de afgelopen jaren. Met dit schrijven kunnen we jullie mededelen dat de groep voorlopig zal overgenomen worden door de contactpersoon van Mechelen ; Linda Opdorp en ingeval zij niet kan aanwezig zijn , springt ook Marleen Verworst in. Onze bijeenkomsten en voordrachten zijn, tenzij anders vermeld, voor onze leden en hun begeleider gratis op vertoon van hun lidkaart. Niet-leden betalen € 2,00 vanaf de derde aanwezigheid. Voor de lotgenotencontacten is inschrijven niet nodig. Contactpersoon Marleen Verworst

More Events In

 15 December, Thursday