LOSY ABSOLWENTÓW AWF - Gorzów Wlkp.

 31 May
 AWF Gorzów Wlkp.- ZWKF AWF Poznań.
 ul. Estkowskiego 13 - 66-400 - Gorzów Wielkopolski - Poland
 AWF Gorzów Wlkp.- ZWKF AWF Poznań.
Szanowni Absolwenci, Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej badania losów absolwenta. Badanie to ma na celu śledzenie losów zawodowych absolwentów z uwzględnieniem tego, czy podejmują oni pracę zgodnie z profilem i poziomem wykształcenia oraz w jakim stopniu przydatna jest im wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Przedstawione przez Państwo opinie i uwagi będą niezwykle cenne w dokonywaniu ewentualnych zmian w procesie kształcenia, dostosowując je do oczekiwań i wymogów zmieniającego się rynku pracy. Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić o poufności badania. Zebrane dane i informacje będą analizowane w formie zbiorczej wyłącznie na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. poznańskiej AWF. Ankietę przygotowało Biuro Karier Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Ankieta http://awf.poznan.pl/ankieta-zwkf

More Events In Gorzów Wielkopolski

 12 November, Saturday
 Gorzów Wielkopolski
 15 November, Thursday
 Gorzów Wielkopolski
 10 November, Thursday
 Gorzów Wielkopolski
 15 November, Tuesday
 Gorzów Wielkopolski
 08 November, Tuesday
 Gorzów Wielkopolski
 31 March, Friday
 Gorzów Wielkopolski